Tematy warsztatów

2021 rok to czas implementacji opublikowanej niedawno Rekomendacji Z. Jej treść dotyczy ładu wewnętrznego w bankach. Składa się z sześciu obszarów:

 • Ogólne zasady ładu wewnętrznego,
 • zasady odnoszące się do organów wewnętrznych i osób pełniących kluczowe funkcje, standardy postępowania oraz zasady zarządzania konfliktami interesów,
 • zasady odnoszące się do outsourcingu,
 • wynagradzania i polityki dywidendowej,
 • zarządzania ryzykiem oraz polityki ujawnienia.

W czasie dwudniowych warsztatów poruszone zostaną wszystkie te tematy, a także Rekomendacja H, podejście do KNF i wiele innych istotnych kwestii związanych z corporate governance.

Główne zagadnienia warsztatów

Wśród głównych zagadnień warsztatów Ład wewnętrzny w bankach w oparciu o Rekomendację Z można wymienić:

 • Ład korporacyjny i statut
 • Strategia zarządzania a strategia zarządzania ryzykiem
 • System kontroli wewnętrznej w kontekście Rekomendacji H
 • Zarządzanie konfliktami interesów
 • Odpowiedniość członków zarządu oraz rady nadzorczej
 • Polityka outsourcingowa
 • Wdrażanie nowych produktów i usług

Do kogo skierowane są warsztaty?

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów w bankach, ale zaproszeni są również przedstawiciele innych instytucji finansowania. Warsztaty są polecane głównie reprezentantom działów:

 • Zarząd
 • Prawny
 • Compliance
 • Kontroli
 • Audytu
 • Ryzyka

Informacje praktyczne o wydarzeniu

Warsztaty odbędą się w formule hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w hotelu jak i online. W razie wybrania opcji live streamingu wszystkie wystąpienia zostaną dostarczone uczestnikom w czasie rzeczywistym. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów, oraz, w formie elektronicznej, wszystkie materiały w przygotowane przez Prelegentów.

 • Kod 5% zniżki na warsztaty: FINTEK5

Informacje praktyczne

Data wydarzenia: 09-10.02.2021 r..

Cena: 2395 zł/os. (w terminie 14.01-10.02.2021)

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga
Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Więcej informacji: https://www.mmcpolska.pl/ kalendarz-wydarzen/ wplyw-zmian-prawnych-na-funkcjonowanie-tfi-i-bankow-depozytariuszy- -odpowiedzialnosc-wspolpraca-najczestsze-ryzyka