Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak złożył zawiadomienie do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie ​możliwego przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za korzystne dla Provident Polska SA zapisy w ustawie. „Dostępne publicznie informacje wskazują, że popełniono przestępstwo polegające na tym, że w zamian za udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej wpływano na proces legislacyjny Rządowego projektu zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym i prawie bankowym w taki sposób, aby kształt ustawy był korzystny dla spółki Provident S.A., a jednocześnie niekorzystny dla wszelkich podmiotów konkurujących ze spółką Provident S.A.”- to fragment zawiadomienia podpisanego przez Cezarego Kaźmierczaka.

CBA prześwietli Providenta

Zawiadamiający wnosi o „wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie, przeprowadzenie niezbędnych dowodów do ustalenia faktu popełnienia wyżej opisanego przestępstwa, powierzenia prowadzenia sprawy w całości Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, zabezpieczenie w Ministerstwie Finansów dokumentacji oraz nośników elektronicznych dokumentujących pracę nad Rządowym projektem zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym i prawie bankowym, przesłuchanie w charakterze świadka Wincentego Elsnera – Posła na Sejm RP, przesłuchanie w charakterze świadka Andrzeja Dąbrowskiego – Posła na Sejm RP, zawnioskowania o dokonanie przez organa podległe Ministrowi Finansów kontroli skarbowych w tym kontroli krzyżowych podmiotów: Provident S.A.; Banku Spółdzielczego w Przecławiu; Konfederacji Lewiatan.”