Firma od początku istnienia w Polsce przyjęła strategię oferowania wyłącznie pożyczek na raty, zwykle na okres 12 – 18 miesięcy. Dodatkowo AASA Polska udziela pożyczek tylko osobom, które pomyślnie przeszły proces badania zdolności kredytowej oparty o weryfikację w biurach informacji gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej. To oznacza, że firma udziela pożyczek tylko tym klientom, którzy mają szanse na zwrot pożyczonej kwoty. W tej chwili firma ma przeszło 100 tysięcy klientów i liczba ta zwiększa się miesięcznie średnio o 10-­‐12 tysięcy. W marcu bieżącego roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych produktów kredytowych (tzw. „ustawa antylichwiarska”). AASA oferuje swoje produkty w zgodzie z nowymi przepisami, co oznacza, że żadna z pożyczek nie przekracza ustawowego progu 55 proc. kosztów pozaodsetkowych (liczonego w relacji do wartości udzielonej pożyczki).

Odpowiedzialne pożyczanie jest wpisane w DNA naszej firmy. Udzielamy pożyczek na jasnych i czytelnych zasadach oraz atrakcyjnych, w porównaniu z konkurencją, warunkach, co przekłada się na coraz większe zainteresowanie naszą ofertą. Niedawno wprowadziliśmy również „AASA Dla Biznesu”, czyli pożyczki dla mikro i małych firm. Popularność tego produktu ciągle rośnie. Również coraz więcej brokerów i pośredników finansowych chce dołączyć do naszej sieci dystrybucyjnej, co przełoży się na zwiększone zainteresowanie, stąd potrzeba nowego finansowania – komentuje Tomasz Kwiecień, Prezes Zarządu AASA Polska.

AASA Polska podpisała umowę na finansowanie z Bankiem Zachodnim WBK (BZ WBK) oraz funduszami zarządzanymi przez Credit Value Investments (CVI). Kwota kredytu uzyskanego od BZ WBK wynosi 80 mln zł, a wysokość finansowania pozyskanego w formie obligacji od dwóch funduszy zarządzanych przez CVI to 50 mln zł.

Pakiet finansowy dla AASA

Pakiet finansowania dla AASA jest unikatowym rozwiązaniem na rynku finansowym. W przypadku tego podmiotu, po pełnej analizie modelu biznesowego oraz strategii, podjęliśmy pozytywną decyzję o finansowaniu, którego celem jest rozwój Spółki oraz budowa portfela pożyczkowego do czasu, kiedy wspólnie z departamentem emisji obligacji naszego Banku przygotujemy ją do szerszego wejścia na polski rynek obligacji. W naszej ocenie AASA

docelowo może być ciekawym celem dla inwestorów obligacyjnych– powiedziała komentując zamknięcie transakcji Agnieszka Wolska, dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw Banku BZ WBK. – Transakcja dla AASA jest odzwierciedleniem podejścia BZ WBK, którym jest budowa długoterminowych relacji, adresujących potrzeby klientów na każdym etapie rozwoju – dodała.

Pieniądze pozyskane od inwestorów to paliwo dla naszej firmy, dzięki któremu możemy rosnąć. Będziemy mogli zaoferować usługi większej grupie zainteresowanych klientów, którzy pomyślnie przejdą nasz proces oceny zdolności kredytowej – mówi Przemysław Kromer, dyrektor finansowy, członek Zarządu AASA Polska. I dodaje: AASA Polska po raz pierwszy wchodzi na polski rynek dłużny. Dla zachowania równowagi zdecydowaliśmy się na niełatwe zadanie pogodzenia dokumentacji kredytowej i tej w formie obligacji, co otwiera nam drogę do wykorzystania tych dwóch ścieżek pozyskania finansowania w przyszłości, dając szersze możliwości.

Chciałem podziękować naszym nowym partnerom finansowym, bankowi BZ WBK i funduszom zarządzanym przez Credit Value Investments. Obie instytucje wykazały się zaangażowaniem i determinacją, żeby doprowadzić transakcję do zamknięcia w tak krótkim czasie. Dziś, kiedy po pierwszym kwartale możemy pochwalić się zadawalającymi wynikami myślę, że nasi partnerzy, uważający nas za rzetelną i transparentną firmę, nie żałują podjętych decyzji – dodaje Tomasz Kwiecień, prezes spółki.

AASA ma już bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania od zewnętrznych inwestorów. W 2014 roku AASA Polska pozyskała kredyt długoterminowy na kwotę 15 milionów euro od funduszu zarządzanego przez Mezzanine Management, inwestora działającego w Polsce i na terenie Europy Środkowej. W połowie 2015 roku grupy Novator Partners oraz Olimpia Group zainwestowały łącznie w Grupę AASA 120 mln złotych. Obie grupy są m.in. właścicielami P4, najszybciej rosnącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce świadczącego swoje usługi pod marką Play.