Kalkulator wynagrodzeń

Ubezpieczenie emerytalne:
Ubezpieczenie rentowe:
Ubezpieczenie chorobowe:
Ubezpieczenie zdrowotne:
Zaliczka na PIT:

 

Kalkulator wynagrodzeń 2021 – co to jest?

Do czego można wykorzystać ten kalkulator? Przede wszystkim szybko i bez problemu poznamy wysokość wypłaty “na rękę” (netto) oraz przed opodatkowaniem (brutto). Dodatkowo nasz przelicznik może przydać się do:

 • sprawdzania oferty pracy i przychodu na rękę,
 • oceny, która forma zatrudnienia najbardziej opłacalna,
 • ustalenia stawki za konkretną pracę przed odliczeniem, tak aby otrzymać określoną kwotę na rękę,
 • ustalenia, ile konkretnie wynoszą poszczególne składki na ubezpieczenie czy zaliczka na podatek dochodowy.

Kalkulator płac – jak działa?

Kalkulator netto brutto jest przydatnym urządzeniem, które w kilka sekund przelicza wysokość wypłaty. Kalkulator rozbija pensję na części pierwsze, prezentując opłaty zarówno z perspektywy pracownika i pracodawcy. Dzięki temu, dowiesz się jaka jest różnica w kwotach wypłaty oraz ile wynoszą poszczególne składki ubezpieczeniowe.

Aby przeliczyć wysokość wynagrodzenia należy:

 • zdecydować czy chcemy obliczyć kwotę brutto czy netto,
 • wybrać rodzaj umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie,
 • podać kwotę,
 • opcjonalnie zaznaczyć dodatkowe zmienne, np.: ulga dla młodych, pracę poza miejscem zamieszkania, PPK,
 • zapoznać się z wynikami kalkulatora.

Kalkulator brutto netto – dane potrzebne do obliczenia

Kalkulator pozwala na obliczenie kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem i składek ubezpieczenia pracownika. Wybierając odpowiednią zakładkę, możemy zdecydować o tym czyje koszty chcemy określić. Sam kalkulator wymaga podania jedynie:

 • kwoty,
 • forma zatrudnienia,
 • co chcemy obliczyć.

Kalkulator daje możliwość uwzględnienia czynników dodatkowych. Są to ulgi i nieobowiązkowe składki, które wpływają na ostateczną wysokość wypłaty. Do tych zaliczamy:

 • Fundusz Pracy,
 • program Pracownicze Plany Kapitałowe,
 • ulga dla osób do 26 roku życia,
 • autorskie koszty uzyskania przychodu,
 • praca poza miejscem zamieszkania,

Wypłatę w kalkulatorze można dowolnie zmieniać i przeliczać. Przelicznik prezentuje wyniki w tabeli, gdzie kwoty są wyliczane dla poszczególnych miesięcy i sumowane w skali roku, na dole tabeli. Co więcej, osoby, które otrzymują wypłatę o zmiennej wysokości, mogą dostosować jej wysokość dla konkretnych miesięcy.

Na jakiej umowie zarobisz najwięcej?

Największy dochód na rękę zapewni umowa o dzieło, jednakże nie jest ona objęta żadnymi opłatami obowiązkowymi: zdrowotnym czy emerytalnymi. Kolejno najwyższą dochody zapewni umowa zlecenie, lecz nie obejmuje składki chorobowej. W efekcie pracownik nie ma możliwości skorzystania z ubezpieczenia społecznego: zasiłek opiekuńczy, macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne, chyba że wykupi je dobrowolnie.

W poniższej tabeli prezentujemy obowiązkowe składki, w zależności od typu zatrudnienia.

Typ umowy
Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Rodzaj składki emerytalna ✔️ ✔️
rentowa ✔️ ✔️
chorobowa ✔️
zdrowotna ✔️ ✔️
zdrowotna odliczana ✔️ ✔️
zaliczka na podatek ✔️ ✔️ ✔️

Najmniejszy dochód osiągniemy z umowy o pracę. Ten rodzaj zatrudnienia daje jednak dostęp do benefitów, których nie zapewniają inne typy zatrudnienia. Są to m.in.:

 • ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę,
 • zapewniony urlop wypoczynkowy,
 • okres wypowiedzenia umowy, w razie utraty pracy,
 • gwarancja otrzymania „najniższej krajowej”.

Dodatkowo banki rozpatrując wnioski o kredyty, przykładają dużą wagę do statusu zatrudnienia. Szczególne znaczenie ma to przy kredycie hipotecznym, gdzie znacznie łatwiej uzyskamy kredyt hipoteczny na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Jednak, stosunek pracy to tylko jeden z wielu czynników mających wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego. Warto samodzielnie ocenić swoją sytuację, sprawdzić możliwości kredytowania za pomocą kalkulatora kredytu hipotecznego. Wyliczona w ten sposób rata, pozwoli wstępnie sprawdzić czy jesteśmy w stanie podjąć kredyt.

Kalkulator wynagrodzeń – koszty pracownika a pracodawcy

Dzięki naszej aplikacji można obliczać wysokość opłat jakie ponoszą pracownik i pracodawca. Zależnie od formy stosunku zatrudnienia wysokość opłat zmienia się. Najtańszą formą zatrudnienia z perspektywy pracodawcy jest umowa o dzieło, a najdroższa o pracę.

Umowa o pracę – wysokość składek

W tabeli poniżej przedstawiamy jak wygląda procentowy udział składek ZUS przy zatrudnieniu na umowę o pracę. W przypadku kosztów pracownika, określona kwota zostanie odliczona od kwoty brutto. Do kosztu całkowitego pracodawcy należy doliczyć wysokość wypłaty dla osoby zatrudnionej.

Rodzaj składki Koszty pracownika Koszty pracodawcy
Emerytalna 9,76% 9,76%
Rentowa 1,50% 6,50%
Chorobowa 2,45%
Zdrowotna 9,0%
Wypadkowa 1,67%
Fundusz Pracy 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych 0,1%

Kalkulator wynagrodzeń – najważniejsze pytania

Nasz kalkulator wyręczy Cię w przeliczeniu zarobków przed opodatkowaniem, na kwotę, którą otrzymasz “do ręki”. Korzystanie z kalkulatora płac wymaga posiadania podstawowej wiedzy o systemie płac. Zachęcamy do zgłaszania dodatkowych pytań w komentarzach – nasi eksperci wytłumaczą wszelkie zawiłości.

Co to jest miesięczne wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie brutto to inaczej całkowity koszt, kwota przed naliczeniem opłat obowiązkowych, podatków i ubezpieczeń zdrowotnych. Wysokość i rodzaj składek zależy od typu stosunku pracy. Potrącenia z wypłaty są zapisane w prawie polskim, m.in. w Kodeksie Pracy.

Co oznacza kwota netto?

Netto lub potocznie “na rękę” jest to suma, którą pracownik otrzymuje za wykonaną pracę, po odjęciu kwoty na opłaty składkowe i podatkowe. Jest to kwota, która wskazuje rzeczywisty zysk pracownika.

Co oznacza “zerowy PIT”?

Zerowy PIT to ulga dla podatników do 26 roku życia, która zwalnia z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Podatku nie zapłacą osoby, których roczny dochód nie przekracza 85 000 zł. Ulga została wprowadzona w roku 2019, w ramach programu “Bez PIT dla młodych”. Dodatkowo, studenci mogą liczyć na wyższą kwotę wynagrodzenia, dzięki zwolnieniu z obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak wyliczyć wysokość pensji netto (na rękę)?

Aby poznać wysokość płacy na rękę, należy:

 1. W odpowiedniej rubryce podać kwotę brutto.
 2. Wybrać formę zatrudnienia.
 3. Zaznaczyć wybrane opcje dodatkowe.
 4. Sprawdź wysokość miesięcznego zysku.

Jak przeliczyć wysokość pensji brutto?

Funkcja przeliczania wypłaty na brutto może przydać się szczególnie w przypadku, gdy chcemy ustalić, jaką kwotę wpisać w umowie, aby kwota netto była zgodna z naszą intencją. Jak to zrobić? Wystarczy:

 1. Podać kwotę wypłaty na rękę/netto.
 2. Wybrać status zatrudnienia.
 3. Zaznaczyć wybrane opcje dodatkowe.
 4. Kliknij przycisk i przelicz wypłatę.

Udostępnij