Co to jest Lime Kredyt Sp. z o.o.?

Lime Kredyt Sp. z o.o. to nowoczesny serwis udzielający pożyczek na czterech poziomach. Wybór poziomu pożyczki zależy od okresu kredytowania, wysokości kredytu, a także ilości wziętych w Lime Kredyt pożyczek.

Spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy został w pełni pokryty i wynosi 200 000 zł.

Lime Kredyt Sp. z o.o. – portfolio pożyczkowe

Spółka zarejestrowana jest w Krakowie. Jedynym całkowitym udziałowcem spółki z większością głosów jest Lime Capital Partners Inc.

Jest właścicielem marki: