Co to jest Lime Kredyt Sp. z o.o.?

Lime Kredyt Sp. z o.o. to nowoczesny serwis udzielający pożyczek na czterech poziomach. Wybór poziomu pożyczki zależy od okresu kredytowania, wysokości kredytu, a także ilości wziętych w Lime Kredyt pożyczek.

Spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  • KRS: 0000557478;
  • NIP: 6783154750;
  • REGON 361575650.

Kapitał zakładowy został w pełni pokryty i wynosi 200 000 zł.

Lime Kredyt Sp. z o.o. – portfolio pożyczkowe

Spółka zarejestrowana jest w Krakowie. Jedynym całkowitym udziałowcem spółki z większością głosów jest Lime Capital Partners Inc.

Jest właścicielem marki:

Lime Kredyt Sp. z o.o. – kontakt

ul. Św. Filipa 23/6
31-150 Kraków
Tel. +48 22 349 9514
Email: bok@lime-kredyt.pl