Podwójne zaostrzenia w stosunku do dłużników

Wprowadzone 8 września przepisy to istotna zmiana w działaniu egzekucji komorniczych. Po pierwsze, komornikom ułatwiono pracę – teraz będą mogli elektronicznie zająć środki finansowe na koncie dłużników, a także żądać wyjawienia majątku pod groźbą grzywny. Nowa droga komunikacji między komornikami a bankiem ma skrócić czas trwania postępowań. Zakończyć ma się również dublowanie opłat egzekucyjnych, prognozowane jest także sprawniejsze rozstrzyganie czynności egzekucyjnych między komornikiem sądowym a urzędami administracyjnymi.

Zaostrzenia na tym polu zostały wprowadzone już rok temu, kiedy uchwalono nowelizację Kodeksu Karnego Wykonawczego. W związku ze zmianą, sądom i jednostkom samorządu terytorialnego został narzucony obowiązek wpisywania wszystkich należności finansowych do BIG-ów. Z tego powodu do rejestru dłużników trafiają należności za koszty sądowe, kwoty pieniężne stanowiące koszty przepadku, pieniężne kary porządkowe, nawiązka orzeczona na rzecz skarbu państwa, a także zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Dotychczasowe zmiany mają usprawnić ściąganie należności przez sądy i jednostki terytorialne, co również wiążę się ze zwiększeniem wpływów do państwowego budżetu.
Komornicy ściągając długi drogą elektroniczną powodują również zmniejszenie kosztów tego procesu. Wprawdzie korzystanie z systemu elektronicznego jest odpłatne, ale ceny są niższe niż w przypadku korespondencji tradycyjnej.

SKOK rozwiązaniem dla dłużników

Według ustawodawcy komornik nie będzie mógł przejąć pieniędzy dłużnika, który ma konto bankowe w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Nie wiadomo, czym kierowano się podejmując taką decyzję. Wiadomo jednak, że dłużnik ma możliwość uchronić swoje środki finansowe w SKOK-u. Należy jednak dodać, że instytucja będzie musiał informować komorników o wszystkich transakcjach na rachunku dłużnika.

Za pół roku mają nastąpić kolejne zmiany. Zostanie wprowadzona elektroniczna licytacja nieruchomości, która będzie przypominać aukcje podobne do internetowych. Zmiana ma ułatwić docieranie do nabywców i zmniejszyć koszty procesu. Ogłoszenia o licytacji nieruchomości będą umieszczane na stronie www.licytacje.komornik.pl. Krajowa Rada Komornicza podaje, że w 2015 roku do 1500 komorników wpłynęło 8 mln spraw. W trakcie postępowań egzekucyjnych udało się odzyskać 9,1 mld zł.