Przebieg Konkursu

Organizatorzy konkursu stworzyli 4 kategorie konkursowe, w ramach których wyłonią najlepszy: bank, ubezpieczyciela, instytucję pożyczkową, instytucję świadczącą usługi leasingowe/faktoringowe. Na początku pośrednicy zrzeszeni w KPF będą musieli podać trzy instytucje w każdej kategorii i podzielić się opinią oraz ocenić jakość współpracy z nimi na bazie własnych doświadczeń. W tej szczegółowej ocenie będą brane pod uwagę takie aspekty jak standardy współpracy ocenianej firmy z pośrednikami czy sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Wyniki głosowania zostaną przedstawione Kapitule Konkursu, która dokona wyboru zwycięzców w każdej z kategorii. Instytucje oceniane przez Kapitułę zostaną zaproszone na uroczystość wręczenia „Laurów Pośredników”, która odbędzie się 4 października, podczas II Kongresu Pośrednictwa Finansowego w Warszawie.

Kilka słów o Kongresie

Organizowany przez KPF Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe, cykliczne wydarzenie dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce, które w 2015 roku zgromadziło prawie 200 uczestników. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju oraz praktykach biznesowych sektora. Kongres to również miejsce, gdzie można wymienić się doświadczeniami, które mają wpływać na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora. Zjazd skupia środowiska kadry zarządzającej firm doradztwa i pośrednictwa finansowego, banków, firm ubezpieczeniowych i instytucji pożyczkowych. Dla przedsiębiorców gospodarczych działających w wielu sektorach finansowych, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, Kongres Pośrednictwa Finansowego jest okazją do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Podczas II Kongresu odbędą się sesje

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Polskiego Leasingu, zaś partnerstwo merytoryczne – Gazeta Ubezpieczeniowa.

Wydarzenie odbędzie się 4 października 2016 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Partnerem projektu jest pozyczkaportal.pl.