Co to jest Bank BPH S.A.?

Bank BPH S.A. to firma z 25 – letnią historią. Swoją siedzibę prawną posiada w Gdańsku, jednak w Warszawie znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa. Najważniejszym zadaniem Banku BPH jest zapewnienie najwyższej jakości usług dla klientów oraz realizacja strategii biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny i zgodny z zasadami ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy.

Spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku:

Wysokość kapitału zakładowego – 214 421 460 zł | Wysokość kapitału wpłaconego – 214 421 460 zł.

Bank BPH S.A. – portfolio pożyczkowe

Bank BPH S.A. posiada swoje oddziały w całej Polsce. Dzięki temu dostęp do bogatej oferty firmy może mieć każdy, kto spełnia wyznaczone przez pożyczkodawcę warunki.