Czym jest Alsentra Sp. z o.o.?

Alsentra Sp. z o.o. powstała w 2014 roku.

czy to działa jeszcze?

Spółka wpisana do KRS przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY.

Alsentra Sp. z o.o. – działalność

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 07.05.2014
Alsentra Sp. z o.o. jest właścicielem serwisu:

  • Pożyczka OK