Co to jest Yolo S.A.?

Yolo S.A. to spółka giełdowa, która po transformacji w 2016 r. YOLO prowadzi działalność w sektorze consumer finance udzielając pożyczek konsumenckich w formie limitu na karcie.Yolo S.A. udziela pożyczek do 3 tys. zł na okres kredytowania d0 180 dni. RRSO wynosi 172,12 proc. YOLO S.A. to spółka od wielu lat notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc podlegająca kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kapitał zakładowy wynosi 13 252 527,00 zł

Yolo S.A. jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Yolo S.A. – Karta Trzynastka

Yolo S.A. rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku.

Spółka Yolo S.A. jest właścicielem produktu:

  • karta trzynastka.