Czym jest Syner Sp. z o.o. ?

Pożyczkodawca udziela pożyczek przez serwis Syner.pl. od 100 do 6000 zł (max. dla pierwszej pożyczki to 500 zł) na 30 dni.

Pośrednikiem jest Agres Capital Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

  • KRS: 0000468669
  • NIP: 5252576386
  • REGON:147043047.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 zł.

Czym jest Syner Sp. z o.o. – działalność

Spółka jest właścicielem serwisu pożyczkowego:

Syner Sp. z o.o. – kontakt

Syner Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11 lok. 49.
00-052 Warszawa
mazowieckie
Polska

Telefon: 85 743 67 59
E-mail: bok@syner.pl