Czym jest Syner Sp. z o.o. ?

Pożyczkodawca udziela pożyczek przez serwis Syner.pl. od 100 do 6000 zł (max. dla pierwszej pożyczki to 500 zł) na 30 dni.

Pośrednikiem jest Agres Capital Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 zł.

Czym jest Syner Sp. z o.o. – działalność

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w ……….
Spółka jest właścicielem serwisu pożyczkowego:

  • Syner.pl