Czym jest Rapid Finance Polska Sp. z o.o.?

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. jest częścią szybko rosnącej międzynarodowej grupy finansowej. Udziela chwilówek na 30 dni. Na polskim rynku posiada takie marki jak:

Filarum – do 5000 zł na 30 dni
Soho Credit – do 4000 zł na 30 dni

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 316 000 zł.

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. – Filarum i Soho Credit

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców………………… Jest właścicielem serwisu pożyczkowego

  • Filarum.pl
  • Sohocredit.pl