Czym jest Polska Platforma Kredytowa S.A.?

Polska Platforma Kredytowa S.A. to założona w 2016 roku firma, która zajmuje się przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Spółka jest właścicielem serwisu internetowego KredytMarket.com. Kredyt Market oferuje szybkie kredyty dla firm działających przez co najmniej 24 miesiące. Maksymalna kwota zobowiązania to 50 000 zł na 12 miesiące. Stali klienci mogą otrzymać do 100 000 zł.

Spółka zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy

  • KRS: 0000598422,
  • NIP: 5252644811,
  • REGON: 363619770.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł.

Polska Platforma Kredytowa S.A. – Kredyt Market

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 26 stycznia 2016 roku. Jest właścicielem serwisu pożyczkowego

  • KredytMarket.com

Polska Platforma Kredytowa S.A. – kontakt

Siedziba:
Bonifraterska 17
mazowieckie
00-203 Warszawa
Polska

Biuro:
Google Campus Warsaw
Ząbkowska 33 c
03-736 Warszawa

Telefon: +48 22 1021535
E-mail: pomoc@kredytmarket.com