Co to jest MiLoan Polska Sp. z o. o.?

MiLoan Polska Sp. z o. o. to spółka, która udziela pożyczek do 4 tys. zł na 30 dni. RRSO wynosi 916,77 proc. Kapitał zakładowy wynosi 200 000 00 zł.

MiLoan Polska Sp. z o. o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MiLoan Polska Sp. z o. o. – portfolio pożyczkowe

MiLoan Polska Sp. z o. o. od 2016 roku.

MiLoan Polska Sp. z o. o. jest właścicielem marki:

  • MiLoan