Czym jest Lens Finance S.A.?

Lens Finance to spółka akcyjna, zajmująca się udzielaniem pożyczek poprzez platformę internetową Blinck.pl. Instytucja oferuje pożyczki gotówkowe online bez zaświadczeń o dochodach. Maksymalna kwota zobowiązania to 10 000 zł na 48 miesięcy. Dla takich parametrów pożyczki RRSO wyniesie 36,15 proc.

Spółka z siedzibą w Warszawie została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 1 500 000 złotych.

Lens Finance S.A – Blinck.pl

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 22 grudnia 2016 roku. Jest właścicielem serwisu pożyczkowego

  • Blinck.pl