Co to jest InCredit sp. z o.o.

InCredit sp. z o.o. to pożyczkodawca oferujący pożyczki dla osób w wieku 21-70 lat. O dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się wszystkie osoby mające polskie obywatelstwo oraz regularne, miesięczne dochody.

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000604092.

Kapitał zakładowy został w pełni pokryty i wynosi 200.000,00 zł.

InCredit sp. z o.o. – portfolio pożyczkowe

InCredit sp. z o.o. oferuje swoim klientom pożyczki z dwoma sposobami weryfikacji tożsamości. Swoje dane potwierdzimy za pomocą usługi Kontomatik lub przelewu złotowego. Wszystko po to, aby dopasować ofertę do oczekiwań klientów.