Co to jest Creditstar Poland sp. z o.o.

Creditstar Poland sp. z o.o. to grupa finansowa, która działa na rynku od 2006 roku. Oferuje ona swoim klientom szybkie pożyczki online z fachową i przyjazną obsługą. Konsumenci mogą liczyć na ofertę skrojoną na miarę ich możliwości. Dzięki finansowaniu z krótkim terminem pożyczkobiorcy szybko zrealizują dowolny cel.

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy.

Kapitał zakładowy został w pełni pokryty i wynosi 1 200 000,00 zł.