Czym jest Aforti Finance S.A.?

Aforti Finance S.A. to spółka oferująca:

  • pożyczki gotówkowe dla firm (od 5 000 do 150 000 zł na 36 miesięcy)
  • pożyczki hipoteczne dla firm (od 100 000 do 500 000 zł na 18-60 miesięcy) – maksymalne LTV wynosi 70% w przypadku nieruchomości usługowych i 50% w przypadku działek.

By uzyskać pieniądze wystarczy 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Aforti Finance S.A. jest polską firmą.

Spółka zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11 000 000 zł

Aforti Finance S.A. – działalność

Spółka współpracuje z AgioFUNDS TFI S.A. (licencjonowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych) oraz z platformami pożyczkowymi:

  • Mintos.com
  • Viventor.com