Aforti Finance jest właścicielem marki pożyczkowej, udzielającej pożyczek dla firm pod tą samą nazwą.