Po dokładnym zapoznaniu się z tematem i audycie wewnętrznym jesteśmy w stanie stwierdzić, że „cookie stuffing” został wprowadzony na poziomie jednego z zespołów pracujących przy stronach internetowych. Wyciągnęliśmy w tym przypadku konsekwencje oraz wnioski. Podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu procedur compliance w ramach całej grupy. Gwarantujemy, że sytuacja się nie powtórzy, ponieważ zależy nam na transparentności prowadzonej przez nas działalności jak również całego rynku.

Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju dialog i porozumienie. Prowadzimy już lub w niedługim czasie rozpoczniemy rozmowy z zainteresowanymi stronami. Dążymy do jak najszybszego rozwiązania sprawy, z korzyścią dla tych podmiotów.

Na rynku afiliacyjnym funkcjonujemy od ponad 5 lat, zarówno reklamodawcy jak i wydawcy zawsze deklarowali zadowolenie z naszych usług. Od początku staraliśmy się przyczyniać do rozwoju branży pożyczkowej na wielu płaszczyznach. Wierzymy, że zaistniała sytuacja w długofalowej perspektywie będzie miała pozytywny wpływ na ustalenie zasad funkcjonowania tej branży. Zaistniała sytuacja motywuje nas do wzmożonych wysiłków w budowaniu dodatniej wartości dla wszystkich naszych kontrahentów oraz branży.

Tymon Zastrzeżyński
Maciej Suwik

Zarząd Affiliate44 Sp. z o.o.