Kredyt gotówkowy wciąż jest najbardziej popularnym produktem bankowym

Oszczędzanie pieniędzy jest w Polsce niżej cenione niż pożyczenie gotówki z banku lub firmy pożyczkowej. Tak wynika z kolejnej edycji raportu InfoKREDYT opublikowanego przez Związek Banków Polskich. W raporcie napisano, że wyniki są zbliżone do wskazań ubiegłorocznych, chociaż samo zainteresowanie kredytami wzrosło o 8 p.p.w porównaniu do roku ubiegłego. Wpływa na to zwiększenie poziomu dochodów.

Wg 72 proc. respondentów najbardziej popularnym produktem kredytowym jest kredyt gotówkowy. 17 proc. wskazało kredyt hipoteczny, który zajął drugie miejsce. Najmniejszą popularnością cieszą się linie kredytowe na rachunku bieżącym i karty kredytowe. Z danych ZBP wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat, Polacy aż trzykrotnie zwiększyli wartość zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Polaków wzrasta, a oszczędności odkładamy okazjonalnie

Wartość zobowiązań kredytowych polskich gospodarstw domowych na koniec 2018 roku wyniosła 708,4 mld. zł. Około ⅔ tej kwoty stanowiły kredyty mieszkaniowe. Wartość takich kredytów hipotecznych obecnie sięga[powyżej 421 mld zł. Jednocześnie, dzięki lepszym zarobkom, kredyty mieszkaniowe zostają spłacone szybciej o ponad 3 lata w stosunku do roku 2008. Jednocześnie nie wzrastają nasze oszczędności.

Z raportu opublikowanego przez ZBP na koniec 2018 roku wynika, że Polacy oszczędzają krótkoterminowo i ostrożnie. Największe zaufanie budzą lokaty krótkoterminowe z okresem zapadalności maksymalnie wynoszącym 6 miesięcy. W 2018 zainteresowanie tymi lokatami wynosiło aż 88 proc. Lokaty długoterminowe cieszyły się zaufaniem mniejszym o połowę. Z czego wynika tak niskie zainteresowanie Polaków oszczędzaniem w dłuższej perspektywie? Może to być związane z tym, że Polacy myślą o finansach tylko w krótkiej perspektywie i nie tworzą planów finansowych z kilkuletnim wyprzedzeniem.