Pośrednicy finansowi ZFPF odpowiadają za 803 mln zł kredytów gotówkowych

Opublikowane zostały cokwartalne dane Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, czyli instytucji zrzeszającej największe i najbardziej renomowane firmy pośrednictwa finansowego. Mimo zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów gotówkowych przez banki, nadal rośnie kwota finansowania udzielana klientom instytucji finansowych za pośrednictwem firm zrzeszonych w ZFPF. – W III kwartale 2019 r. obserwowaliśmy niesłabnący popyt klientów na kredyty konsumpcyjne, co pokazuje osiągnięty wynik sprzedaży. Firmy zrzeszone w ZFPF pośredniczyły w udzieleniu 802,98 mln zł. kredytów gotówkowych, co daje w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego wzrost o 6,22 proc. – czytamy w raporcie Związku.

Nie oznacza to jednak, że branża zadowolona jest z rosnących obostrzeń. Jak zaznaczają autorzy raportu, w pojedynczych bankach pogorszyły się oferty kredytów gotówkowych, skrócony został ich okres kredytowania, obniżyła się również maksymalna kwota finansowania udzielanego klientom. – Po raz pierwszy od dłuższego czasu kwartał ten przyniósł spadek wartości sprzedaży z uwagi na zaostrzenie polityki kredytowej przez Banki spowodowane w głównej mierze wzrostem udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych i zwiększonym ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą – skomentował dla ZFPF Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu Związku Firm Pośrednictwa Finansowego i Członek Zarządu mFinanse.

Najbardziej kwitnie jednak pośrednictwo kredytów hipotecznych

Znacznie większe wzrosty zanotowane zostały przez pośredników finansowych w obszarze kredytów hipotecznych. Z ich udziałem przyznano 58% wartości takiego wsparcia w Polsce w III kwartale 2019 r. To aż 8,35 mld zł spośród 14,4 mld zł kredytów hipotecznych udzielonych w Polsce w tym okresie według danych NBP. Mimo iż na wynik ten wpłynąć miały według ZFPF rosnące wynagrodzenia Polaków i niskie stopy procentowe, nie bez znaczenia pozostają narastające obostrzenia. Część z nich może zresztą ograniczyć samych pośredników kredytu hipotecznego. Jak na tę kwestię zapatrują się komentatorzy z branży?

Co do kluczowej roli wprowadzania kolejnych obostrzeń nie ma w tym przypadku wątpliwości Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego i Prezes Zarządu Expander Advisors. – Korzystanie z pomocy pośredników wynika w dużej mierze z zaostrzenia przez banki kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych. Szczególnie było to widoczne w przypadku wnioskodawców posiadających niski wkład własny (poniżej 20 proc. wartości nieruchomości). W tym segmencie banki wprowadziły podwyżki marż, a to z kolei przełożyło się na wzrost rat nowo udzielanych kredytów i spadek dostępnej kwoty. W kwartalnej ankiecie NBP banki zapowiadają kolejne tego typu działania, więc należy się spodziewać, że o kredyt hipoteczny w przyszłości będzie jeszcze trudniej – przewiduje specjalista ZFPF.

Jak jego zdaniem rysuje się przyszłość branży? – Tym samym można przypuszczać, że zainteresowanie usługami ekspertów finansowych będzie dalej rosnąć. Ci bowiem, zapoznając się z sytuacją finansową potencjalnego kredytobiorcy, są w stanie w krótkim czasie wstępnie określić, w którym banku Klient ma szansę na otrzymanie kredytu, w oczekiwanej przez niego wysokości oraz, gdzie znajdzie najbardziej korzystną ofertę – podsumował.