Przede wszystkim warto wypracować w sobie przyzwyczajenie regularnego sprawdzania, przynajmniej raz dziennie po powrocie do domu czy nasz portfel jest we właściwym miejscu. Nie zawsze zaginięcie portfela jest spowodowane kradzieżą, czasem w wyniku naszego roztargnienia możemy go po prostu zostawić w sklepie, w pracy lub w innym miejscu. Na brak dokumentów warto jednak reagować natychmiast, nigdy bowiem nie wiemy kto mógł je odnaleźć i w jakim celu wykorzystać.

Zagubiony dowód osobisty i karta bankomatowa

Największym zagrożeniem dla nas jest zagubienie dowodu osobistego oraz karty bankomatowej. Na ten brak należy zareagować błyskawicznie, kontaktując się z bankiem w celu zablokowania zaginionej karty. Dodatkowo, choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę powinniśmy niezwłocznie zgłosić w banku zagubienie dowodu osobistego. Na tej podstawie bank wysyła informację do międzybankowego Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Dyspozycję taką możemy złożyć osobiście w placówce banku, w którym posiadamy konto. Pamiętajmy, aby zgłaszając fakt zagubienia dowodu osobistego, poprosić pracownika banku, aby informacja ta została przekazana również do międzybankowego Systemu DZ.

Czynność ta zabezpieczy nas w przypadku, gdyby złodziej chciał wyłudzić kredyt bankowy na nasze dane. Niektóre banki bowiem udzielają niskokwotowych kredytów na podstawie formularza wypełnianego przez klienta oraz dowodu osobistego. Informację do międzybankowego Systemu DZ o zagubieniu dowodu możemy zgłosić nawet jeśli nie posiadamy konta w żadnym banku.

 

Zastrzeżenie dowodu osobistego online

Posiadając indywidualne konto na stronie BIK możemy zastrzec swoje dokumenty w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych bez konieczności pojawienia się w placówce banku. Wystarczy, że w zakładce „Moje dane”, w której podczas rejestracji wprowadziliśmy dane z dowodu osobistego klikniemy na przycisk „Zastrzeż dokumenty”. Informacja ta automatycznie trafi do wszystkich banków, a my unikniemy nieprzyjemnych sytuacji jeśli ktoś spróbuje wyłudzić kredyt na nasze dane. Założenie konta w portalu BIK jest bezpłatne.

O skradzionych dokumentach poinformuj policję!

Jeśli nasze dokumenty zostały skradzione bezzwłocznie zgłośmy ten fakt w najbliższym Komisariacie Policji. Nie zapomnijmy również o zawiadomieniu organu gminnego oraz zgłoszeniu się po wyrobienie nowego dokumentu.

Do dokumentów, które możemy zastrzec zaliczają się wszystkie te, które potwierdzają naszą tożsamość. Są to między innymi:

  • dowód osobisty,
  • karty płatnicze – pamiętajmy również o kartach kredytowych,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pobytu.
Dokumenty tożsamości zawierają szereg danych, które mogą zostać wykorzystane w celu wzięcia chwilówki lub innych wyłudzeń finansowych. Pamiętajmy więc, aby w przypadku zagubienia dokumentów dopełnić wszelkich formalności i je zastrzec.