Już wkrótce warsztaty z zarządzania reklamacjami w instytucjach finansowych

Już 1 stycznia 2021 roku w świecie finansów wchodzą w życie nowe regulacje prawne. Zmieniają się m.in. zasady rozpatrywania reklamacji konsumentów, a prezes UOKiK przejmie kompetencje Rzecznika Finansowego.

W ramach warsztatów organizowanych przez MMC Polska omówione zostaną zmiany w zakresie składania i rozpatrywania skarg, a eksperci wskażą jak jak nowe regulacje wpłyną na funkcjonowanie instytucji finansowych i ich relacje z UOKiK.

Prelegenci warsztatów podzielą się praktyczną i teoretyczną wiedzą z obszaru procedur reklamacyjnych dla osób fizycznych i prawnych oraz obowiązków sprawozdawczych i raportowania. Uczestnicy warsztatów otrzymają informacje na m.in. następujące tematy:

 • jak skutecznie chronić się przed reklamacjami,
 • aktualne trendy w orzecznictwie z zakresu kar pieniężnych i rekompensaty publicznej w postępowaniach konsumenckich,
 • relacje instytucji finansowych z UOKiK-iem po zmianach prawnych,
 • zasady arbitrażu, mediacji i innych polubownych form rozwiązywania sporów,
 • aktualny i planowany system prawny,
 • praktyczne rozwiązania problemów z zakresu rozpatrywania skarg.

Najważniejsze zagadnienia i grupa docelowa warsztatów

Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone na warsztatach to:

 • Kompetencje organów administracji od 1 stycznia – nowelizacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
 • Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego – przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez UOKiK
 • Możliwe kary finansowe za niewypełnianie obowiązków przez instytucje finansowe
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta od 1 stycznia 2021 r.
 • Rozpatrywanie sprawy przez UOKiK – niezbędne działania: udzielenie informacji lub wyjaśnień, udostępnienie akt oraz dokumentów
 • Najnowsze orzecznictwo SOKiK i Arbitra Bankowego w zakresie klauzul abuzywnych

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele instytucji finansowych, a w szczególności dyrektorzy, kierownicy i specjaliści z zakresu:

 • compliance i prawnych
 • reklamacji i obsługi klienta
 • likwidacji szkód

Warsztaty z zarządzania reklamacjami w instytucjach finansowych – informacje praktyczne

W ramach warsztatów organizator dostarczy do domów lub biur uczestników wszystkie wystąpienia w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów otrzyma stosowny certyfikat oraz wszystkie materiały przygotowane przez prelegentów w formie elektronicznej.

 • Data: 16-17.12.2020 r.
 • Cena: 2395 zł/os.

Kontakt:

 • telefon: +48 791 989 883
 • mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/zarzadzanie-reklamacjami-w-instytucjach-finansowych-wdrozenie-nowych-regulacji-prawnych-od-1-stycznia-2021r