Perspektywy rozwoju

Głównym celem kongresu jest dyskusja na temat rozwoju branży consumer finance. Co istotne, można zaobserwować jej wpływ na wiele dziedzin. Chodzi tu m.in. o ekonomię, administrację, technologie finansów oraz szeroko pojęte zagadnienia związane z instytucjami finansowymi. Eksperci tych dziedzin zabiorą głos na temat roli konsumenta w usługach podlegających branży finansowej.

Pierwszy dzień kongresu będzie przebiegał pod znakiem definiowania obecnej sytuacji na rynku consumer finance, Początkowe odczyty dotyczyć będą nakreślenia wydarzeń oraz zmian, jakie miały miejsce w 2016 roku. Następnie przedstawione zostaną opinie dotyczące współczesnego konsumenta. Pojawią się tutaj kwestie potrzeb takich osób oraz tego, czy instytucje finansowe są w stanie im sprostać.

Kolejne wydarzenia

Drugiego dnia znaczna część programu dotyczyć będzie zagadnień z zakresu ekonomii i prawa. Obszernie omówiona zostanie kwestia regulacji finansowych rynku consumer finance. Prelegenci poświęcą temu całą debatę. Zostaną poruszone tematy prawne, które obejmują m.in. regulacje Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu Cywilnego w kontekście możliwości uzyskania kredytu konsumenckiego. Nie zabraknie również kwestii znaczenia reklamy na rynku konsumenckim i tego, czy jej wprowadzanie wiąże się z ryzykiem. Poruszanie tego problemu jest bardzo istotne, ponieważ pozwala uwzględnić występowanie zagrożenia oraz krytycznie oceniać sytuację.
Ostatnia część kongresu dotyczy prognoz przyszłego rozwoju branży consumer finance. Przewidywanie dalszych wydarzeń oraz inicjatyw, jakie mogą się pojawić, jest kluczowe, ponieważ pozwala na wcześniejsze wypracowanie wielu strategii. Chodzi tu również o uwzględnienie potrzeb konsumentów. Sprecyzowanie ich oczekiwań może być tu bardzo pomocne i umożliwi usługodawcom sprostanie tym wymaganiom.

Konsument na pierwszym miejscu

To właśnie odpowiadanie potrzebom klienta powinno być jedną z najważniejszych cech przy budowaniu relacji między nim i firmą lub innym podmiotem gospodarczym. Dopiero analiza sytuacji i precyzyjne zdiagnozowanie ewentualnych problemów pozwala wskazać drogi rozwoju dla całej branży.

„Takie wydarzenia jak Kongres Consumer Finance świadczą o dynamicznym rozwoju tej dziedziny finansów. Wydarzenia tego rodzaju mają duże znaczenie zarówno dla sektora bankowego, jak i dla branży pożyczkowej. Poruszanie kwestii dotyczących dobra konsumentów zawsze ma duże znaczenie dla budowania pozytywnych relacji między usługodawcą i klientem” − komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.