Co jest ideą Panelu VIP?

„Ideą Panelu VIP jest przede wszystkim zachęcenie studentów do aktywności. Chcemy pokazać im, że mogą osiągnąć sukces, tak jak nasi prelegenci, którzy przybywają na nasz wydział. Szczególnie właśnie aktywizacja studentów, ale także pokazanie im, można powiedzieć innego świata, poza tym uczelnianym – czyli jak mogą swoją wiedzę, m.in. na uczelni, wprowadzić w praktykę.”