Jakie obecnie panują tendencje na rynku pożyczkowym i jaki mogą one mieć wpływ na rozwój sektora pośrednictwa finansowego

“Przede wszystkim obserwujemy w tej chwili rosnący trend udzielania kredytów ratalnych. Maleje udział kredytów krótkoterminowych 30-dniowych. Oczywiście jest to wciąż największy udział w rynku. Natomiast rośnie znacząco udział kredytów ratalnych. Tutaj jakby widzimy duże możliwości pozyskiwania lepszego klienta, który dotychczas był głównie w banku, a w tej chwili to również sektor pozabankowy będzie o tego klienta dużo lepiej walczył. Obserwujemy również rosnące tendencje, w kierunku różnych źródeł pozyskiwania klienta – nie tylko on-line i off-line ale również różnego rodzaju hybrydy.”