W jakim celu organizowane są coroczne Kongresy Pośrednictwa Finansowego?

„Jesteśmy w trakcie Trzeciego Kongresu Pośrednictwa Finansowego, który został zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Kongres ten jest organizowany jako element budowy kapitału społecznego w branży pośrednictwa – czyli takiego celu, który jest z jednej strony biznesowy, a z drugiej strony jest celem o charakterze społecznym. Chcielibyśmy, aby kongres stwarzał i określał obszary zainteresowania branży oraz odpowiadał na zapotrzebowanie rynku i jego uczestników. Dlatego też, na Kongresie sporo mówimy na temat uwarunkowań gospodarczych, prawnych, a także etycznych – związanych z prowadzeniem biznesu. Mamy nadzieję, że przekaz tego kongresu – w tych obszarach – pozwoli na zbudowanie lub wzmocnienie powiązań pomiędzy uczestnikami tego sektora (wewnątrz), ale także z dostawcami, czyli bankami i firmami pozabankowymi, jak i klientami – kredytobiorcami. Mam nadzieję, że ten przekaz będzie jednoznaczny – sektor z jednej strony się rozwija, a z drugiej stosuje wszelkie rozwiązania i zasady, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu oraz na zaspokojenie potrzeb naszych klientów.”