Już wkrótce warsztaty z wymogów EBA i KNF

Wiele osób uważa 2020 rok za rok chmury obliczeniowej. Coraz więcej firm wdraża tę technologię m.in. w związku z pandemią COVID-19. Nie bez znaczenia jest też komunikat UKNF z 23 stycznia 2020 roku, który budzi wiele wątpliwości i problemów.

W związku z tym MMC Polska organizuje warsztaty online. Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy takie jak dostosowanie się do nowych wymogów, szczególnie w zakresie umów oraz nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi i zarządzaniem ciągłością działania. W ramach warsztatów przedyskutowane zostaną stosowane przez uczestników modele i działania. Oceniona zostanie m.in. ich poprawność w stosunku do oczekiwań UKNF.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na warsztatach?

Główne zagadnienia warsztatów to:

 • Obowiązki przedkontraktowe i kontraktowe w relacji z podwykonawcą
 • Przedumowny audyt kontrahenta w świetle przepisów prawa – praktyka
 • Praktyczna strona wdrożenia chmury obliczeniowej w banku
 • Outsourcing a przepisy o ochronie danych osobowych

Do kogo skierowane są warsztaty z praktycznego podejścia do wymogów EBA i KNF?

Warsztaty są skierowane do instytucji finansowych i dostawców usług outsourcingowych. Szczególnie skorzystają na nich pracownicy działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • logistyki

Warsztaty z podejścia do wymogów EBA i KNF w praktyce

Warsztaty odbędą się w formule online. MMC Polska dostarczy do domu lub biura uczestników w czasie rzeczywistym wszystkie materiały z wystąpień. Każdy z uczestników otrzyma też po ukończeniu warsztatów certyfikat oraz wszystkie materiały przygotowane przez prelegentów w formie elektronicznej.

 • Data: 07-08.12.2020 r.
 • Cena: 2795 zł/os

Kontakt:

 • telefon: +48 791 989 883
 • mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/praktyczne-podejscie-do-wymogow-eba-i-knf-w-zakresie-outsourcingu-i-chmury-obliczeniowej