Na czym będą polegały warsztaty?

Nadchodzą zmiany w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy. W związku z tym na warsztatach doświadczeni Eksperci przedstawią problemy i ryzyka w zakresie odpowiedzialności i współpracy z jakimi mają do czynienia TFI i Banki Depozytariusze.

Na warsztatach omówione zostaną zmiany legislacyjne na jakie muszą być przygotowane instytucje finansowe w 2021 roku. Wśród nich znajdują się m.in. Rozporządzenie MInistra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI oraz nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone?

Sprawdź jakie tematy zostaną poruszone następujące tematy:

 • Najczęstsze problemy w organizacji systemu kontroli wewnętrznej w TFI i w Banku Depozytariuszu
 • Podsumowanie i analiza stanowisk KNF określających zakres odpowiedzialności TFI i Banku Depozytariusza
 • Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – zmiana metod wyceny instrumentów dłużnych – case study
 • Współpraca i dochodzenie roszczeń na linii Depozytariusz – TFI
 • Nowe wymogi wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad oceny weryfikacji w oparciu o nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI
 • Najczęstsze ryzyka w obszarze odpowiedzialności TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu
 • Wpływ zmian w obszarze raportowania podatkowego na działalność TFI

Dla kogo są przeznaczone warsztaty?

Do udziału w warsztatach zaproszeni są przedstawiciele TFI oraz Banków Depozytariuszy odpowiedzialni za zarządzanie zgodnością,a nadzór, ryzyko, a przede wszystkim pracownicy następujących departamentów:

 • Nadzoru
 • Compliance
 • Powierniczy
 • Bankowości Transakcyjnej
 • Operacyjny
 • Finansowy
 • Prawny
 • Audytu

Jak będą wyglądały warsztaty w praktyce?

Warsztaty będa dostępne w dwóch formułach: online i stacjonarnie w hotelu. W formule online do domu lub biura uczestniak warsztatów wszelkie wystąpienia zostaną dostarczone w czasie rzeczywistym. Dodatkowo wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów będą dostępne w formie elektronicznej bez względu na formę uczestnictwa. Wszyscy uczestnicy otrzymają też certyfikat ukończenia warsztatów.

 • Kod 5% zniżki na warsztaty: FINTEK5

Informacje praktyczne

Data wydarzenia: 03-04.02.2021 r.

Cena: 2795 zł/os. (w terminie 13.01-03.02.2021)

Adres: The Westin Warsaw, al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga
Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Więcej informacji: https://www.mmcpolska.pl/ kalendarz-wydarzen/ wplyw-zmian-prawnych-na-funkcjonowanie-tfi-i-bankow-depozytariuszy- -odpowiedzialnosc-wspolpraca-najczestsze-ryzyka