Zmiany, perspektywy, skuteczne działania

Spotkanie praktyków Windykatorów i Komorników to przede wszystkim otwarty panel dyskusyjny, dzięki któremu istnieje możliwość wymiany doświadczeń, rozwianie wszelkich wątpliwości czy opracowanie nowych rozwiązań. Na spotkaniu będzie poruszanych mnóstwo istotnych kwestii dla polskiego świata windykacji. Tematy będą dotyczyły zmian w otoczeniu prawnym i ich wpływu na skuteczność dochodzenia roszczeń z perspektywy wierzyciela. Ważną kwestią do omówienia będzie informatyzacja sądownictwa, w tym dostosowanie do rozporządzenia UE EIDAS obowiązującego od 01.07.2016 roku. Na panelu dyskusyjnym zostanie zwrócona uwaga na wpływ komunikacji edukacyjnej na proces sądowego odzyskiwania należności. Chcąc zwiększyć efektywność współpracy zostanie omówiony szczegółowo kontakt na linii Komornik-Wierzyciel. Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie dotyczące upadłości konsumenckiej – czy jest ona sposobem na ucieczkę przed spłatą zobowiązań, czy wyjściem ze spirali zadłużenia. Również ciekawym tematem do omówienia jest nowy zawód na rynku finansowym – prawnie funkcjonujący od 1 stycznia 2016 – czyli doradca restrukturyzacyjny. Ma on za zadanie swoimi działaniami kontrolować poczynania zadłużonego przedsiębiorcy, doradzać mu w zarządzaniu, wspomagać proces negocjacji i zawierania układu z wierzycielami. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie czy jest on konkurencją dla Komornika.
W roli prelegentów pojawią się wieloletni praktycy oraz wyjątkowi eksperci: ULTIMO, GK BEST, ING Bank Śląski, Bank Raiffeisen Polbank, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, Fundacja Moja Upadłość, Doradca Restrukturyzacyjny.

Jak zarejestrować się na wydarzenie?

Zarejestrować się na wydarzenie można na dwa sposoby. Po pierwsze istnieje możliwość przesłania do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Można również zarezerwować miejsce/miejsca poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS. Zarejestrowanie się na wydarzenie powoduje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. W sytuacji, kiedy osoba zgłoszona nie może wziąć udziału w wydarzeniu, w jej miejsce udział w spotkaniu może wziąć inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi 3495 zł + VAT, cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

WINDYKACJA SĄDOWA – SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI VI EDYCJA

Patronem wydarzenia jest pozyczkaportal.pl