Osoba, która zdecydowała się na wypełnienie wniosku w Vivus w pierwszej kolejności musiała otrzymać pozytywną decyzję od pożyczkodawcy, dopiero wtedy firma zaczynała liczyć 15 minut na dostarczenie środków na konto odbiorcy. Zdaniem UOKiK przekaz reklamowy powinien ściśle określać wszelkie informacje, a w tym przypadku moment od którego liczone jest wspomniane 15 minut. Urząd uznał, że ominięcie tak ważnego faktu mogło wprowadzić w błąd osoby, którym środki były natychmiast potrzebne. W efekcie końcowym osoby mające pełną wiedzę nie zdecydowałyby się na skorzystanie z usług tej firmy pożyczkowej.

Wprowadzanie konsumentów w błąd przez VIVUS

Poprzez wprowadzenie konsumentów w błąd Vivus dopuścił się nieuczciwych praktyk rynkowych. Karą jaka została wymierzona przez UOKiK jest publikacja oświadczenia wydanego przez Urząd na stronie internetowej Vivus, a także w jednym papierowym wydaniu oraz trzech wydaniach internetowych dzienników o zasięgu ogólnopolskim. Vivus ma możliwość odwołania się od decyzji, gdyż ta nie jest prawomocna.

Warto zaznaczyć, że tego typu kary wymierzane przez Urząd mają być ostrzeżeniem dla innych firm, aby ich przekaz reklamowy był na jak najwyższym poziomie i aby informacje trafiające do konsumentów były rzetelne i dokładne.