Teraźniejszość i przyszłość płatności bezgotówkowych

Cashless Congress funkcjonował dotąd pod nazwą Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych. Kongres od lat uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń branży płatniczej. Jest miejscem spotkania i wymiany poglądów międzynarodowych ekspertów z środowisk nauki, biznesu i administracji publicznej. W trakcie sesji panelowych i specjalistycznych prezentacji, poruszone zostaną kwestie dotyczące przyszłości rynku płatności bezgotówkowych. Jednym z tematów będzie rola konsumentów dla rozwoju branży. Przedstawione zostaną także wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, która jest organizatorem wydarzenia.

Fundacja zajmuje się inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu zwiększenie dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Jej działania mają na celu rozpoznawanie barier rozwoju rynku i proponowanie kierunków zrównoważonego rozwoju. FROB podejmuje działania pozwalające wskazywać korzyści dla przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, administracji rządowej i instytucji nadzoru finansowego, organizacji płatniczych, banków, agentów rozliczeniowych i zwykłych konsumentów.

VII edycja Cashless Congress – program wydarzenia

VII edycja Cashless Congress to okazja do wymiany poglądów pomiędzy liderami branży. W skład programu wchodzą panele dyskusyjne, warsztaty i uroczysta gala finałowa. Tematyka kongresu została podzielona na sześć segmentów: konsumenci, regulacje, innowacje, stymulatory rynku płatności bezgotówkowych, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz badania. Kongres zgromadzi ponad 750 uczestników i 40 prelegentów z Polski i świata. Wśród uczestników wymienić można przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Narodowego Banku Polskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej, banków, detalistów, kancelarii, uniwersytetów oraz wielu firm i instytucji skutecznie rozwijających polski rynek płatności.

Podczas Cashless Congress już po raz czwarty zostaną rozdane eDukaty. Są to wyróżnienia dla czołowych firm i ekspertów z rynku płatności bezgotówkowych, którzy w minionym roku przysłużyli się do rozwoju branży. Zgłaszać do konkursu można kandydatów indywidualnych, firmy i poszczególne produkty finansowe. W tym roku nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  • nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych,
  • osobowość roku świata bezgotówkowego,
  • firma roku świata bezgotówkowego,
  • najważniejsza inicjatywa świata bezgotówkowego w Polsce w 2018 roku,
  • najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych,
  • najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych ostatnich 12 miesięcy.