Zagadnienia tematyczne konferencji

W ramach konferencji odbędzie się omówienie pięciu bloków tematycznych. Pierwszy z nich to „Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym”, podczas którego prelegenci poruszą takie kwestie jak zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu, audyt i kontrola bezpieczeństwa, metody zarządzania ryzykiem, prawne aspekty bezpieczeństwa informacji czy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych. Kolejne blogi tematyczne dotyczyć będą zarządzania bezpieczeństwem organizacyjnym (bezpieczeństwo biznesowe, prawne personalne) oraz zarządzania bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna osób i mienia). Prelekcje dotyczyć będą także zarządzania bezpieczeństwem kryzysowym (zarządzanie incydentami i ciągłością działania, scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych). Ostatni blok tematyczny poświęcony będzie zarządzaniu bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Informacje dodatkowe

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.: Tomasz Soczyński –(Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO), Błażej Szymczak (Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro), Łukasz Kołodziejczyk (Ekspert ds. bezpieczeństwa) oraz Izabela Lewandowska – Wiśniewska (Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab).

Konferencja dedykowana jest m.in.: przedstawicielom instytucji publicznych, rządowych, bankowych oraz ubezpieczeniowych, a także firmom telekomunikacyjnym, mediom, prezesom i członkom zarządów, dyrektorom i kierownikom technicznym ds. bezpieczeństwa, ryzyka operacyjnego, zarz. nieruchomościami
oraz inwestycji.

„Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych oraz informacji w przedsiębiorstwie to element gwarantujący zaufanie i lojalność klientów względem firmy, dlatego też ze względu na te aspekty każdy przedsiębiorca powinien zadbać o kwestie zabezpieczenia swej działalności poprzez wdrożenie sprawnych i efektywnych systemów. Sądzę, że takie spotkanie będzie pomocne dla każdego, kto chciałby podnieść poziom bezpieczeństwa swej firmy.”- komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.