UOKIK bierze Providenta pod lupę

Podczas kontroli marki Provident, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował sposób naliczania należności związanych z udzieleniem i spłatą pożyczek, uznając, że może on naruszać interesy konsumentów. Według Urzędu opłaty za tzw. obsługę domową polegającą na tym, że spłata dokonywana jest osobiście, podczas wizyty przedstawiciela spółki w miejscu zamieszania pożyczkobiorcy, różniły się, mimo, że ich wysokość była ustalana dla jednej ilości rat. Miało to wynikać z tego, że nie korelowały one z wartością usługi, a z kwotą pożyczki. W podobny sposób naliczano opłatę przygotowawczą. Tymczasem, zdaniem UOKiK, powinna mieć miejsce odwrotna praktyka, dlatego rozwiązanie Providenta uznane zostało jako niezgodne z prawem.

Provident nie zapłaci kary

Jednak spółka nie będzie musiała zapłacić kary, gdyż zapowiedziała, że zakwestionowane praktyki zostaną zmienione. Firma pożyczkowa zamierza wprowadzić zryczałtowane opłaty powiązane ze świadczonymi usługami np. stałą opłatę za każdą potwierdzoną wizytę w domu klienta oraz jednorazową opłatę za usługę dostarczenia pozyczki do domu zamiast dodatkowej opłaty przygotowawczej wyliczanej jako część kwoty zobowiązania. Nowe zasady mają wejść z początkiem sierpnia.


źródło : loan-magazine.pl