KNF potraktował propozycję UOKiK jako „roboczą i wyjściową”

Według propozycji UOKiK banki miały nie wliczać okresu wakacji kredytowych do okresu spłaty i zwalniać w tym czasie z odsetek. Oznaczałoby to całkowity brak kosztów w związku z zaciągniętym kredytem gotówkowym czy hipotecznym.

Komisja Nadzoru Finansowego potraktowała propozycję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako „roboczą i wyjściową”. Sam prezes UOKiK również zastrzegł, że rozwiązanie było jedynie wstępnym pomysłem. Kredytobiorcy mogą korzystać z wakacji kredytowych wprowadzonych przez ZBP.

Rząd chętnie sięgnie po inne propozycje UOKiK

Rząd nie może skorzystać z tego rozwiązania. Jak podkreśla Jacek Jastrzębski, prezes KNF, konieczne jest równoważenie interesów kredytobiorców oraz sektora bankowego, który musi być stabilny i zdolny do dalszego finansowania gospodarki.

Rząd chce jednak sięgnąć po inne propozycje UOKiK. Urząd sugerował m.in. walkę z nieuzasadnionymi podwyżkami cen i wprowadzenie nowych regulacji dla sektora pozabankowego.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych już zareagował na trudną sytuację finansową osób dotkniętych epidemią koronawirusa. Wydał rekomendację nakazującą firmom pożyczkowym przesunięcie terminów spłaty pożyczek oraz dostosowanie oferty do nowych warunków gospodarczych.