Kredytobiorcy bez możliwości zweryfikowania prawidłowości wyliczania rat

UOKiK uznał, że Getin Noble Bank stosuje niejasne i niezrozumiałe dla klientów zasady ustalania kursu walut. Za podstawę do obliczeń wskazuje kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters. Jak się okazuje, jest to profesjonalny, odpłatny serwis. Konsumenci nie otrzymali takiej informacji, nie mają też dostępu do zawartych w nim informacji. Nie mogą samodzielnie sprawdzić kursów walut i upewnić się, że bank prawidłowo wylicza raty kredytu hipotecznego.

Kolejna klauzula dopuszcza możliwość zmiany ustalonego kursu waluty w razie dużych wahań kursu. Zachodzi ryzyko, że Getin Noble Bank będzie korzystać z tego uprawnienia wyłącznie, kiedy kurs raptownie wzrośnie. Konsumenci nie mają żadnej możliwości, aby zweryfikować i zareagować na takie działania.

GNB poinformuje zainteresowanych o decyzji UOKiK

Kara za stosowanie niedozwolonych klauzul wynosi dokładnie 13 417 225 zł. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na bank obowiązek poinformowania zainteresowanych klientów o tej decyzji. Uznane za niedozwolone klauzule nie wiążą stron i mają nie być brane pod uwagę. Należy traktować je tak, jakby nie było ich w umowie.

Konsumenci mają prawo złożyć reklamację, powołując się na decyzję UOKiK. W razie potrzeby mogą też skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Getin Noble Bank chce się odwołać

Getin Noble Bank zgodnie z przysługującym mu prawem zapowiada odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do momentu zakończenia postępowania, decyzja UOKiK będzie nieprawomocna.

W ubiegłym roku Deutsche Bank Polska stosował niedozwolone klauzule w zakresie sposobu ustalania kursów walut. UOKiK nałożył na niego karę w 7 mln zł.