Niedozwolona praktyka misselingu potwierdzona materiałem dowodowym

Idea Bank namawiał do obligacji wysokiego ryzyka klientów, którzy nie byli zainteresowani produktami inwestycyjnymi dopuszczającymi niebezpieczeństwo utraty środków. Swoje oszczędności trzymali na lokatach. Obligacje nie były dostosowane do określonego przez nich akceptowalnego poziomu ryzyka. W gronie osób poszkodowanych znalazły się również osoby starsze, co zdaniem prezesa UOKiK jest szczególnie naganne.

Już w sierpniu 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczył, że Idea Bank narusza zbiorowe interesy swoich klientów. Wprowadzał ich w błąd, oferując obligacje spółki GetBack. Dnia trzeciego lutego 2020 roku zebrany materiał dowodowy pozwolił UOKiK potwierdzić zarzut misselingu.

Jak otrzymać rekompensatę?

Zgodnie z decyzją UOKiK każdy poszkodowany, który złoży wniosek, ma otrzymać rekompensatę równą 20 procent zainwestowanych środków. Rekompensata będzie liczona dla kwoty do 50 000 zł. Taka suma była niezbędna do nabycia obligacji GetBack w ramach jednej emisji. Oznacza to odszkodowanie równe 10 000 zł dla jednego klienta, który nabył obligacje GetBack. Bank ma dokonać wypłaty w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

Ponadto, Idea Bank ma powiadomić klientów o decyzji prezesa UOKiK na swojej stronie internetowej. Każdy poszkodowany otrzyma również listowną informację.

Idea Bank jest bankiem cenionym i honorowanym nagrodami. Skupia się na obsłudze klienta biznesowego i indywidualnego, oferując m.in. konta bankowe, konta oszczędnościowe i konta walutowe. Obecna sytuacja może przynieść negatywne konsekwencje dla banku. Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocna. Bank ma miesiąc, aby złożyć odwołanie do sądu.

UOKiK czuwa nad bezpieczeństwem klientów

Zadaniem UOKiK jest ostrzeganie i ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Urząd nakłada wysokie kary za nierzetelne i nieetyczne działania. Kilka dni temu informowaliśmy o 13,5 mln kary dla Getin Noble Banku. UOKiK zakwestionował klauzule stosowane przez bank do przeliczania kwoty kredytów hipotecznych indeksowanych w obcych walutach. Getin Noble Bank również ma miesiąc na odwołanie od decyzji urzędu.