Doniesienie złożone już 6 grudnia 2016 roku

Do wydania ostrzeżenia publicznego przyczyniło się złożenie doniesienia przez ZFP. Związek Firm Pożyczkowych ma za zadanie stałe monitorowanie rynku. Celem bacznej kontroli jest eliminowanie działalności firm pożyczkowych, których funkcjonowanie może naruszać dobre imię rzetelnych instytucji pozabankowych. 6 grudnia 2016 roku ZFP orzekł, iż podejrzewa European Financial Corp Sp. z o.o. o nieodpowiednie praktyki. Miały one negatywny wpływ na interesy konsumentów chcących korzystać z usług firmy. Właściciel serwisu internetowego www.efc24.pl informował na swojej stronie, że głównym punktem jego oferty są programy pożyczkowe. Promował „atrakcyjne pożyczki” na dowolny cel, których udziela „zespół profesjonalistów”. Według zasady rzetelności informacji handlowej, zapewnienia firmy budziły duże wątpliwości.

Dlaczego działalność European Financial Corp Sp. z o.o. narusza interesy konsumentów?

Negatywna opinia ZFP na temat działalności European Financial Corp Sp. z o.o. wynika z konieczności podawania danych osobowych ze zgodą na ich przetwarzanie jeszcze przed dokładnym poznaniem oferty. Potencjalny klient był zobowiązany udostępnić swoje imię i nazwisko, numer telefonu i PESEL. Nieprzekazanie tych informacji wykluczało z możliwości skorzystania z usług firmy. Co więcej, nie pozwalało nawet na poznanie szczegółowych warunków świadczonych usług. Na stronie European Financial Corp nie znajdowały się żadne istotne informacje, ani nie można było znaleźć regulaminu korzystania z serwisu. Przez to konsument mógł otrzymać ofertę usług finansowych, które nie będą zaspokajać jego potrzeb, a nawet być z nimi sprzeczne. Zatem chociaż kontrolowana spółka jest kwalifikowana jako instytucja pożyczkowa, nie działa w zgodzie z warunkami prawnymi przewidzianymi dla takich działalności. Pozyskiwanie danych osobowych, ich przetwarzanie i przekazywanie stanowi obok udzielania kredytów główny cel właściciela serwisu www.efc24.pl. Ponadto jego kapitał zakładowy stanowi najniższą dopuszczalną wartość kapitału w kwocie 5000 zł. Firma nie przedstawiła także sprawozdań finansowych za rok 2014 oraz 2015. Przez formę swojej działalności zapewnia jakoby była dużą, renomowaną instytucją. Tak naprawdę zaś jest spółką o niskim kapitale zakładowym. Po podaniu danych osobowych, składa klientom propozycje pożyczek, a następnie pobiera opłaty wstępne, lecz później – nawet mimo podpisania umowy – świadczeń nie udziela. Utrudnia podjęcie kontaktu bądź wymusza dostarczenie kolejnych dokumentów, aż upłynie czternastodniowy termin pozwalający konsumentowi na odstąpienie od umowy i odzyskanie poniesionych kosztów.

Treść ostrzeżenia wydanego przez UOKiK

UOKiK zgadza się z doniesieniem złożonym przez ZFP. Dlatego wystosował ostrzeżenie publiczne, w którym mówi o uzasadnionych podejrzeniach wobec European Financial Corp Sp. z o.o. Działanie spółki jest sprzeczne z prawem, ponieważ firma nie zwraca klientom opłat i innych poniesionych kosztów, mimo braku zawarcia ostatecznej umowy pożyczki. Przez to zagraża ich interesom majątkowym, naruszając obowiązujące przepisy.

”UOKiK ma za zadanie ostrzegać konsumentów, kiedy z zebranych informacji wynika, iż praktyki przedsiębiorcy są sprzeczne z dobrem konsumentów. Ostrzeżenia są podawane do publicznej wiadomości, pozwalając klientom na szybkie rozpoznanie nieuczciwych firm działających w sektorze pozabankowym” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert Pozyczkaportal.pl.