Podczas spotkania zostaną przedstawione trendy w zakresie elektronicznych operacji finansowych oraz związane z tym zagrożenia. Instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa korzystające z elektronicznych transakcji finansowych powinny być świadomeniebezpieczeństw jakie wiążą się z takimi transakcjami. Dzięki tej konferencji zdobędą Państwo potrzebną wiedzę na wypadek takich sytuacji.
W dniu wydarzenia wystąpią:

 • Elastyczne procesy biznesowe dzięki nowoczesnym technologiom
  Aneta Ościak, Key Account Manager w firmie Ericpol Sp. z o.o.
  Maciej Szleminski  Specjalista ds. oprogramowania do zarządzania procesowego (IBM BPM), reprezentujący firmę Arrow ECS
 • Zagrożenia prawne związane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy bankowej
  Patryk Dykasassociate w firmie prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
 • Jakie zagrożenia niosą informacje z mediów społecznościowych i jak możemy temu zapobiegać
  Mikołaj Winkiel – Chief Evangelist – BRAND24
 • Socjotechniczne metody wyłudzania informacji – podstawowe zasady bezpieczeństwa organizacji
  Dariusz Romańczuk – Partner Zarządzający – BCMG Sp. z o.o.
 • Zabezpieczenia danych i informacji chronionych w organizacji
  Dariusz Romańczuk – Partner Zarządzający – BCMG Sp. z o.o.
 • Bezpieczeństwo transakcji w sieci
  Jakub Płatek – IT Developer – Ekspert niezależny
 • Przekazywanie danych osobowych po Safe Harbour
  adwokat Marta Kwiatkowska-Cylke – Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

 

Zakres tematyczny konferencji

 1. Destrukcyjny wpływ cyberprzestępczości na skalę korzystania z Internetu
  2. Wiarygodność i reputacja banku a bankowe zjawiska przestępcze
  3. Współpraca organów państwa i innych podmiotów krajowych i międzynarodowych w zakresie wymiany informacji odnośnie zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych
  4. Identyfikowanie zjawisk przestępczych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych
  a) przestępstwa bankomatowe i kartowe
  b) skuteczna kradzież – narzędzia cyberprzestępcy
  – ryzyka związane z phishingiem, pharmingiem
  – szkodliwe oprogramowanie szyfrujące, trojany bankowe, ataki na urządzenia mobilne, mobilne trojany,
  5. Strategie bezpieczeństwa cybernetycznego i rekomendacje w zakresie:
  – obowiązków i uprawnień banku i klienta
  – odpowiedzialności za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych
  – ulepszenia procedur oraz edukacji i zwiększenia świadomości społeczeństwa jako uczestników systemu płatniczego
  6. Rozpoznawanie, analiza, zapobieganie i zwalczanie przestępstw popełnianych z wykorzystaniem technologii
  7. Zaawansowane narzędzia informatyczne jako wsparcie w zwalczaniu i zapobieganiu cyberprzestępczości
  – system ochrony dokumentów publicznych w obliczu kradzieży tożsamości
  – systemy gwarantujące bezpieczny dostęp i korzystanie z kont bankowych
  – zarządzanie tożsamością elektroniczną dla bezpieczeństwa transakcji elektronicznych
  – uwierzytelnianie, autoryzacja, poufność, niezaprzeczalność – zasady transakcji
  – biometria – gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa
  – narzędzia i aplikacje mobilne zwiększające poziom bezpieczeństwa płatności
  8. Bankowość mobilna – rynek urządzeń mobilnych oraz perspektywa rozwoju
  – możliwości oraz funkcjonalność oprogramowania i urządzeń mobilnych
  – bezpieczeństwo – cele ataków i mechanizmy bezpieczeństwa
  9. Wnioski, doświadczenia i dobre praktyki organów ścigania oraz instytucji finansowych

Do bezpłatnego udziału w konferencji Organizator zaprasza:

– sektora bankowego (departamenty bezpieczeństwa, IT, prawne, operacyjne, biznesowe)
– organów państwowych i administracji publicznej wszystkich szczebli
– organów wymiaru sprawiedliwości
– jednostek organizacyjnych policji, komórek operacyjno-rozpoznawczych
– przedstawiciele firm – operatorów telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną

Kontakt:

Asystentka ds. promocji

Iwona Ciecierska

tel.: +48 720 911 822

e-mail: konferencja@successpoint.pl