Wyniki Barometru Rynku Consumer Finance

Coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy, co systematycznie przekłada się na pogorszenie wyników Barometru. Grupa w wieku produkcyjnym jest najczęstszym, aktywnym klientem na rynku finansowym. W ostatnim czasie wskaźnik popytu na dobra trwałe uległ pogorszeniu (spadek z ponad 14 proc. do zaledwie 7 proc.). Coraz więcej gospodarstw domowych rezygnuje z zakupu sprzętu za środki zewnętrzne. O ile w wcześniejszym okresie siłą wzrostu był popyt na zakup samochodów, obecnie zaobserwowano również mniejsze zainteresowanie tymi produktami (spadek sprzedaży z 14 do 7 proc.). Korzystną zmianę zauważono w ogólnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wpływ na to miało zmniejszenie bezrobocia, a także środki uzyskane z programu rządowego „Rodzina 500 Plus”. Problemem wykluczenia z rynku kredytowego objętych jest 18 proc. gospodarstw domowych. Jest to najniższy wskaźnik wykluczenia od 2007 roku.

Wykluczenie kredytowe jako czynnik wpływający na popyt pożyczek

Na poziom wykluczenia kredytowego mają wpływ głównie czynniki ekonomiczne, czyli wysokość płac. Wielu Polaków nie może spełnić wymagań stawianych przez banki. Osoby objęte wykluczeniem kredytowym w tej sytuacji kierują się do instytucji pozabankowych. Tam mogą liczyć na mniej skomplikowane formalności. Wymagania ograniczają się zazwyczaj do posiadania dokumentu tożsamości i stałego miejsca zamieszkania. Nie wychodząc z domu, za pomocą komputera z dostępem do sieci mogą uzyskać dodatkową gotówkę, która podreperuje domowy budżet.

„Ludzie, którzy nie mają pozytywnej historii kredytowej lub mają zbyt niski dochód, nie mogą liczyć na pomoc ze strony banków. Nawet jeżeli bank przygotuje ofertę, to nie będzie ona dla klienta korzystna, ze względu na wysokość oprocentowania i prowizję. Konsument prawdopodobnie sam zrezygnuje z usług. W instytucjach pozabankowach coraz częściej można korzystać z wyższych kwot, więc jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy na remont, naprawę sprzętu bądź wycieczkę, to pieniądze z pożyczki powinny wystarczyć na ten cel finansowy.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl