1. miejsce – spłata przez firmę całości pożyczki,
  2. miejsce to spłata połowy kwoty pożyczki
  3. miejsce spłata kosztów odnowienia pożyczki na kolejny okres

W promocji udział bierze każda osoba, która wzięła chwilówkę w Syner, nie odstąpiła od umowy pożyczki ani nie spłaciła jej przed czasem. Nagrody otrzymują 3 osoby z największą liczbą punktów. Punkty uzyskuje się poprzez dodanie wszystkich cyfr występujących w numerze PESEL i numerze rachunku bankowego. O wygranej klienci powiadomieni zostaną mailowo lub telefonicznie.

Promocja trwa od 02.03 do 29.04.2015 roku. 

Syner udziela chwilówek online na okres od 1 do 30 dni, na kwotę od 50 do 500 zł. O pożyczkę mogą wnioskować osoby między 18 a 75 rokiem życia, które wypełnią formularz wniosku o pożyczkę oraz zweryfikują podane dane.