Zasada służby i powinności

Tworząc projekt, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych kierowała się zasadą służby i powinności wobec społeczeństwa. W Deklaracji zwraca się uwagę nie tylko na kontakt między przedsiębiorcą i klientem, ale również na dostrzeganie i łączenie wszystkich grup sektora finansowego. Sukces wszystkich stron zależy od trwałości relacji, w szczególności od zaufania i współpracy pomiędzy sektorami tej branży. Stąd działania firmy powinny opierać się na etycznych, przejrzystych i czytelnych zasadach. Takie funkcjonowanie wpływa bowiem na poprawę wizerunku pośredników i doradców finansowych. W Deklaracji mówi się przede wszystkim o poszanowaniu praw ludzkich.

„Podpisanie takiej Deklaracji jest ze strony firm sygnałem, że nie liczą tylko na roczny zysk, ale ważna jest dla nich współpraca pomiędzy podmiotami rynku finansowego. Szczególnie istotne jest to, że deklaracja wyraźnie podkreśla rolę firm w branży finansowej, z akcentem na jej etyczny wymiar. Przedstawiciele tego sektora to bowiem przede wszystkim doradcy, których zadaniem jest pomoc klientowi. Często na podstawie wypowiedzi specjalisty konsumenci podejmują decyzje, których skutki mogą być widoczne nawet przez kilkadziesiąt lat” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.

Regulacje zewnętrze i wewnętrzne

Rynek finansowy poddawany jest ciągłym regulacjom. Nowe ustawy wprowadzane przez rząd mają na celu poprawę funkcjonowania sektora finansowego. Ważne jest, że mimo narzuconych kolejnych twardych norm chroniących konsumenta, sektor pośredników finansowych w Polsce ulega samoregulacji. Warto dodać, że podpisujący Deklarację stworzyli nie tylko kodeks postępowania sektora pośrednictwa finansowego, ale także opracowali narzędzia nadzoru nad jego zastosowaniem w praktyce. Realizacja zasad dobrych praktyk w sektorze finansowym jest regularnie monitorowana przez Komisję Etyki KPF, która ma także prawo do rozstrzygania spraw związanych z ewentualnym ich naruszeniem. Stosowanie norm zawartych w Deklaracji powoduje skok jakościowy całej branży, a także korzystnie wpływa na wizerunek wszystkich grup, które podpisały oświadczenie.

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych jest promowanie zasad etycznych znajdujących się w Deklaracji na rzecz budowania kapitału społecznego w rynku finansowym. Informacja o tym dokumencie zostanie przedstawiona uczestnikom w trakcie II Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Wydarzenie odbędzie się 4 października 2016 r. w Warszawie.