Spadła dynamika sprzedaży pożyczek w ujęciu ilościowym i kwotowym

Firmy pożyczkowe udzieliły w marcu 2019 roku pożyczek pozabankowych na mniejszą wartość niż w marcu 2018 roku. Spadek ten wyniósł 9,8 proc. Mniej też było pożyczek w ujęciu ilościowym, o 8,7 proc. Łącznie w sektorze pozabankowym w tym miesiącu udzielono 219,3 tys. pożyczek na kwotę 564 mln zł. Do końca marca 2019 firmy pożyczkowe sprzedały o 2,9 proc. mniej pożyczek niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a w ujęciu wartościowym o 1,4 proc. mniej. Sumarycznie w ciągu tych trzech miesięcy sprzedano 661,6 tys. pożyczek na kwotę 1,709 mld zł.

Średnia kwota marcowej pożyczki wyniosła 2 582 zł i była wyższa o 1,2 proc. od pożyczki z roku poprzedniego. Od stycznia do końca marca 41 proc. pożyczek było udzielonych na kwotę powyżej 5 000 zł. Liczbowo stanowiły one 11 proc. wszystkich pożyczek z tego okresu. W pierwszym kwartale 2019 roku przeważały pożyczki do 1 000 zł, w liczbie 40 proc. wszystkich udzielonych zobowiązań, natomiast kwotowo były warte zaledwie 9 proc. całego rynku.

Wzrosła sprzedaż pożyczek na małe kwoty poniżej 1 000 zł. Dynamika ta wyniosła plus 7,1 proc. Sprzedaż pożyczek na kwoty powyżej 5 000 zł wzrosła o 2,9 proc. Duży spadek odnotowały natomiast pożyczki średniokwotowe, z przedziału 1,5 do 2 tys. zł aż o 16,4 proc.

Sytuację skomentował prof. Rogowski, analityk Biura Informacji Kredytowej

Wedle mojej opinii, firmy pożyczkowe odczuwają pierwsze problemy z pozyskaniem finansowania w formie kredytu bankowego czy obligacji korporacyjnej. Również problem z finansowaniem zakupu portfeli od firm pożyczkowych mogą odczuwać firmy windykacyjne współpracujące z firmami pożyczkowymi. Wzrost awersji do ryzyka ze strony finansujących firmy pożyczkowe może wynikać m.in. z przewidywanych zmian legislacyjnych dotyczących rynku pożyczek pozabankowych – podsumował prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Jest to pierwszy spadek dynamiki sprzedaży pożyczek w tym sektorze poniżej 0 proc. od wielu lat. Dane te dotyczą wyłącznie firm pozabankowych współpracujących z Biurem Informacji Kredytowej.