Zarządzając przedsiębiorstwem z pewnością mają Państwo świadomość, iż nadmierne zadłużenie klientów może prowadzić do nieterminowego regulowania należności, to z kolei w realny sposób zagraża funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zapewne niejednokrotnie zmagali się Państwo z podjęciem decyzji o sprzedaży wierzytelności. Odpowiedzi na pytania, czy można przygotować się do tego procesu, i czy zawsze jest to opłacalne, często stają się w takich momentach fundamentem do podjęcia dalszych działań. Praktycy specjalizujący się w tematyce windykacji podczas wykładów zaprezentują najnowsze case studies, skuteczne i sprawdzone rozwiązania problemów związanych z tym segmentem działalności. Sprzedaż wierzytelności to nie tylko problemy, ale i zyski jak choćby korzyści podatkowe, które nie pozostaną ominiętym tematem naszych rozważań.

W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie:

  • Przygotowania do sprzedaży portfela należności, dylematy i decyzje sprzedającego
  • jak przygotować się do sprzedaży portfela należności, na co należy zwrócić największą uwagę,
  • w jaki sposób sprzedaż może wpłynąć na wizerunek firmy, czyli wskazówki jak ważna w tym procesie jest dobra kampania PR,
  • Sprzedaży portfela NPL w ramach cesji praw i obowiązków w spółce komandytowej
  • Funduszy sekurytyzacyjnych – zagadnienia prawne
  • Sprzedaży portfeli długów korporacyjnych
  • Czy kredyty zabezpieczone hipotetycznie warto sprzedawać
  • Perspektywy inwestora zagranicznego w sprzedaży portfeli na rynku polskim a przestrzeni 2009-2015
  • Obrotu wierzytelnościami a factoringu

Do udziału w szkoleniu zachęcamy wszystkich, którzy na co dzień sprzedają i kupują należności, jak również tych z Państwa, którzy dopiero rozważają taką możliwość lub po prostu interesują się tematyką obrotu wierzytelnościami na polskim rynku.

Konferencja

Kameralny charakter spotkania zapewni Państwu komfortową możliwość podjęcia dyskusji, postawienia dodatkowych, nurtujących Państwa pytań. Spotkanie branżowe to również możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych oraz wzmocnienia wizerunku firmy.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.bmspolska.pl/obrot-wierzytelnosciami-16-17-02-2016/