Koszty pożyczki ograniczone do 20 proc. w skali roku

Niedawno rząd przyjął projekt antylichwiarski, którego celem jest zwalczenie nieuczciwych praktyk w branży finansowej. Nowe przepisy przewidują jeszcze większe ograniczenie kosztów pożyczkowych, niż do tej pory. Maksymalne roczne opłaty związane z chwilówką wynosiły 55 proc. Według ogłoszonego projektu koszt pożyczki w skali roku nie może przekroczyć 45 proc. Nie dość, że jest to znaczna różnica, to jeszcze nie koniec zmian.

25 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie rządu w sprawie nowelizacji ustawy antylichwiarskiej. Zarządzono zmianę progu kosztów dodatkowych związanych z chwilówkami. Według nowych przepisów odsetki oraz inne opłaty pożyczkowe nie mogą przekroczyć 20 proc. wartości zobowiązania. Choć rząd ogłosił swoje plany nagle, firmy są gotowe na zmiany. Muszą być one ostatecznie zaakceptowane przez parlament i prezydenta.

Koniec z zabieraniem dłużnikom mieszkań?

Autopoprawki do ustawy antylichwiarskiej nie dotyczą wyłącznie kosztów dodatkowych związanych z pożyczką. Rząd chce również wprowadzenia ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego nad działaniem instytucji pożyczkowych.

Oznacza to, że KNF będzie czuwała nad tym, aby wierzyciele na poczet spłaty długu nie zabierali dłużnikom mieszkań. Za działanie niezgodne z prawem i na niekorzyść klienta wierzyciel może zostać obarczony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.