Rynek kredytów konsumenckich – pozytywne prognozy na przyszłość

W porównaniu do poprzedniego badania, wskaźnik Barometru podniósł się o 0,5 punkta, co rodzi nadzieje na rozwój całego rynku kredytów konsumenckich. Autorzy badania, tj. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, są zgodni co do tego, iż tempo wzrostu całego segmentu zauważalnie przyspieszy w ciągu nadchodzących miesięcy.

Maleje zadłużenie Polaków, biorących pożyczki na cele konsumpcyjne

Od ponad trzech lat, wskaźnik Barometru utrzymuje się na poziomie co najmniej 50 punktów, odnotowany został przy tym spadek w dynamice zadłużenia polskich gospodarstw domowych (pod uwagę brane były wyłącznie cele konsumpcyjne).
Jeszcze pół roku temu, wzrost zadłużenia utrzymywał się na poziomie 7%. We wrześniu 2017 roku, ten sam wskaźnik wyniósł jedynie 5,3%. Według dra Sławomira Dudka z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, w ciągu najbliższych 12 miesięcy wartość ta zostanie wyrównana do 6%, co wynika przede wszystkim z najnowszych wskazań Barometru.

Nowy Barometr Consumer Finance

Źródło: KPF IRG-SGH, Sytuacja na rynku consumer finance, IV kwartał 2017

Jak skonstruowany jest Barometr Rynku Consumer Finance?

Barometr Rynku Consumer Finance jest konstruowany w oparciu o cztery zmienne, które wzajemnie się uzupełniają:

  1. Wpływ różnego rodzaju czynników demograficznych na rynek pożyczkowy;
  2. Popyt na zakupy trwałych dóbr (oraz skłonność do finansowania ich za pomocą kredytu konsumpcyjnego);
  3. Niepewność, która jest związana z bieżącą sytuację finansową;
  4. Wykluczenie z rynku pożyczkowego.

Zgodnie z ustaleniami autorów badania, od 2007 roku możemy obserwować stopniowy spadek wskazań Barometru, który wynika m. in. z oddziaływania wspomnianych czynników demograficznych. Jeśli jednak chodzi o obszar wykluczenia z rynku pożyczkowego, w bieżącym kwartale sytuacja uległa zauważalnej poprawie – obecnie, tylko 18,1% polskich gospodarstw nie funkcjonuje na arenie kredytowej. Podczas zeszłego badania, odsetek ten wyniósł 19,3%, co pokazuje, że zmiany idą w zamierzonym kierunku.

pozytywne prognozy

O ile popyt na dobra trwałe nieznacznie zmalał w ciągu ostatnich miesięcy, o tyle prognozy dotyczące sytuacji finansowej poszczególnych gospodarstw, jak i całej gospodarki, są niezwykle pozytywne. Warto pamiętać, iż wskazanie Barometru wynoszące ponad 50 punktów, oznacza iż w nadchodzącym roku spodziewany jest widoczny rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych.

„Kolejne wskazanie Barometru Rynku Consumer Finance pozwala mieć nadzieję na szybki rozwój polskiego rynku kredytów konsumpcyjnych. Jeśli tendencje utrzymają się na obecnym poziomie, będziemy mogli mówić o doskonałej kondycji całego sektora pożyczkowego” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert PozyczkaPortal.pl