Dlaczego pan sądzi, że przyszłość fintechu to paperless?

„Idea paperless jest kluczowa z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki. Tak naprawdę jeszcze kilka lat temu nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że możemy funkcjonować w dużym stopniu bez papieru. Oczywiście na co dzień nie jesteśmy skłonni zrezygnować z papierowych rozwiązań, natomiast wykazujemy coraz większą chęć do tego, żeby jednak przełączać się na pewne elektroniczne formy rozwiązań. Tak się dzieje z prasą elektroniczną, e-bookami. Pit-y coraz częściej rozliczamy przez Internet, przedsiębiorstwa też powoli rezygnują z papieru. No i w końcu, już od przyszłego roku będziemy mieli możliwość skorzystania z e-paragonu, czyli wzięcia pokwitowania za zakupy nie w formie papierowej, ale w formie elektronicznej poprzez specjalną aplikację bądź na naszą skrzynkę e-mailową. Takie rozwiązania tak naprawdę sprzyjają lepszemu planowaniu budżetu domowego od strony konsumentów, a od strony przedsiębiorstw – lepszej analizie sprzedażowej, tak by można było później projektować pewne działania sprzedażowe. Nowoczesna gospodarka opiera się w dużej mierze na innowacjach finansowych. Bardzo mnie to cieszy, że my to dostrzegamy i rozwijamy się w tym kierunku.”

W jakich obszarach działa Państwa stowarzyszenie?

„European Fintech Forum jest stowarzyszeniem ukierunkowanym na rozwój innowacji finansowych. Wspieramy wszelkie przedsiębiorstwa, które chcą z nami współpracować właśnie w rozwoju innowacji finansowych. Jest to wsparcie prawne – śledzimy wszystkie procesy legislacyjne, ale też wsparcie merytoryczne, ponieważ na bieżąco śledzimy najważniejsze wydarzenia na tym rynku, organizujemy konferencje i warsztaty, panele dyskusyjne. No i w końcu wsparcie promocyjno – networkingowe. Promocja jest bardzo ważna z punktu widzenia innowacji finansowych – trzeba zmienić sposób myślenia o finansach osobistych i planowaniu budżetu. Tutaj innowacje finansowe będą odgrywać dużą rolę, ponieważ będzie można łatwiej projektować swój budżet domowy. Z drugiej jednak strony trzeba też wspierać te fintechy, które są młodymi biznesami – ich komunikację z rynkiem, klientami i też komunikację między sobą tak, by tworzyć platformę do dyskusji, wymiany doświadczeń i osiągania celów biznesowych.”

Jak ocenia Pan pierwsza edycję Fintech Brunch?

„Muszę przyznać, że pierwsza edycja jest dość ciekawa – są ciekawe case’y przedstawiane przez prelegentów i mam nadzieję, że ten poziom będzie utrzymywany w kolejnych edycjach.”