Polacy wolni od długów

Na podstawie najnowszych badań widać, że liczba gospodarstw domowych wolnych od zadłużeń rośnie z roku na rok. W II kwartale 2017 roku aż 55,5% respondentów biorących udział w badaniu, deklarowało brak zobowiązań finansowych. W stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku, skok jest niewielki (wynosił on wówczas 54,7%), jednak w porównaniu do okresu sprzed kryzysu finansowego w 2008 roku, jest to spadek zadłużonych gospodarstw domowych o ponad 27%.

Nie zadłużamy się u znajomych

Szczególny spadek zadłużonych odnotowano wśród osób, które posiadały zobowiązania finansowe u bliskich i znajomych. Jeszcze rok temu posiadanie takiego zobowiązania deklarowało niespełna 9% respondentów, w tym roku – jedynie 2,9%, co stanowi najniższy w historii badania, wskaźnik.

Na znaczeniu straciły również pożyczki udzielane przez zakład pracy – odnotowano 11 procentowy spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. W II kwartale 2017 roku posiadanie takiej pożyczki deklaruje niespełna 7% polskich gospodarstw domowych.

Więcej pożyczek i kredytów

Jak wynika z badań, Polacy coraz bardziej przekonują się do zaciągania zobowiązań w instytucjach finansowych aniżeli wśród znajomych czy bliskich. W ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek gospodarstw domowych deklarujących posiadanie zobowiązania w banku bądź instytucji pożyczkowej. Obecnie wynosi on około 33%, co stanowi 6% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Jak twierdzi Piotr Białowolski z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, “aktualna tendencja wzrostowa powinna utrzymać się na podobnym poziomie w najbliższych dwunastu miesiącach”.

Nieopłacone rachunki? Nie licz na pożyczkę

Badanie pokazuje także niepokojącą tendencję jeśli chodzi o niespłacanie zaległych zobowiązań wobec zakładów energetycznych, telekomunikacyjnych lub spółdzielni mieszkaniowych. Liczba gospodarstw domowych posiadających zaległości w spłacie rachunków wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż o 60%, co stanowi wartość wyższą niż w okresie kryzysu w 2008 roku. Badanie potwierdzają dane BIG InfoMonitor, według których wartość pozakredytowych zobowiązań Polaków wynosi 25,89 mld złotych.

Warto jednak pamiętać, że posiadając zobowiązania wobec dostawców prądu czy usług telekomunikacyjnych, możemy spotkać się z odmową udzielenia pożyczki. Informacje zgromadzone w BIG na temat zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz potencjalnej ilości zobowiązań są jednym z najważniejszych czynników decyzyjnych w procesie udzielania pożyczki.

„Należy pamiętać, że zaległe zobowiązania wobec dostawców usług masowych są często głównym powodem, dla którego pożyczkodawca nie chce udzielić klientowi świadczenia finansowego, ze względu na brak zdolności kredytowej. Należy kontrolować swój budżet i nie doprowadzać do sytuacji, w której bieżące rachunki są nieopłacone – nigdy nie wiemy bowiem, kiedy będziemy potrzebować dodatkowych pieniędzy, a zaległości uniemożliwią nam pozyskanie środków u pożyczkodawcy.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.