Kondycja polskiej gospodarki

Konferencję rozpoczęła prelekcja prof. Elżbiety Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Podczas prezentacji oceniono koniunkturę polskiej gospodarki w poszczególnych obszarach (przemysł, budownictwo, handel, gospodarstwa domowe, rolnictwo, banki, transport). Przeanalizowano również bariery działalności gospodarczej w przemyśle w porównaniu do stycznia 2017 roku oraz zmiany koniunktury w skali kwartalnej i rocznej. Dr Sławomir Dudek z Instytutu Gospodarczego SGH oraz przedstawił sytuację na rynku consumer finance w II kwartale 2017 roku. Dr Mirosław Bieszki (KPF) przeanalizował odpowiedzi polskich gospodarstw domowych w kontekście barier w zaciąganiu pożyczek. Podczas prezentacji przedstawiono także wskaźniki dotyczące poziomu oszczędności Polaków oraz chęci dokonywania poważniejszych wydatków, które podzielono na: dobra trwałe, zakup samochodu, remont oraz zakup domu/mieszkania. Dr Mirosław Bieszki zaprezentował również prognozy terminowości spłat zobowiązań Polaków. Jak pokazuje sondaż z kwietnia 2017 roku, 69,8 proc. respondentów deklaruje bezproblemowość w spłacie, natomiast 13 proc. – niewielkie problemy w uregulowaniu należności.

Przynależność do UE – same zalety?

Podczas spotkania przeanalizowano również poziom zadowolenia Polaków z przynależności do Unii Europejskiej. Z badań wynika, że 72,9 proc. Polaków dostrzega jako konsument, korzyści płynące z przynależności do UE, a za największe z nich uznaje łatwość w podróżowaniu po krajach członkowskich (76,9 proc.), finansowanie ze środków unijnych inwestycji w Polsce (71,8 proc.), łatwiejszą wymianę handlową z krajami UE, co wzbogaca rynek wewnętrzny i pobudza wzrost gospodarczy (45,9 proc.) oraz większe możliwości dla Polaków wyboru kraju w ramach UE na pobyt stały (31,5 proc.). Polacy doceniają także większa możliwość kształcenia się i zdobywania wiedzy w innych krajach UE (26,5 proc.).

Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Dr Andrzej Kulik (KRD) przeanalizował portfel należności polskich przedsiębiorców. Z projektu badawczego KRD i KPF wynika, że nie zmienił się czas oczekiwania na zapłatę należności. W przypadku 67,6 proc. przedsiębiorstw czas ten wynosi do 3 miesięcy. Skala problemów z uzyskaniem zapłaty od klientów w większości przypadków utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 42,9 proc. Analizie poddana została również sytuacja finansowa przedsiębiorstw. W styczniu 2017 roku poprawę sytuacji deklarowało 28,7 proc. przedsiębiorstw, natomiast w kwietniu 2017 roku – 28,2 proc. Pogorszenie sytuacji odnotowało 12,8 proc. firm. Respondentów spytano również o skutki problemów z zaległymi należnościami. 27,8 proc. respondentów deklaruje niemożność terminowej regulacji zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów. Innym, poważnym skutkiem jest również konieczność ograniczania inwestycji, zatrudnienia i redukcja funduszu wynagrodzeń.

„Spotkania tego typu są bardzo praktyczne i przydatne – w przystępny i konkretny sposób pokazują jak dynamicznie zmienia się sytuacja polskiej gospodarki. Dzięki prognozom i przewidywaniom ekspertów jesteśmy w stanie ocenić jakie zajdą zmiany, zarówno jeśli chodzi o sam rynek jak i sytuację polskich gospodarstw domowych.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.