Zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych równe 443,1 mld zł

Najnowszy raport AMRON-SARFiN wskazuje na wzrost wartości kredytów hipotecznych o ponad 16 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W ujęciu wartościowym wynik 62,6 mld zł jest najlepszym wynikiem od 1989 roku. Zadłużenie kredytobiorców z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosło równe 443,1 mld zł. Jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów, porównując rok 2018 i 2019, również odnotowano wzrost o 5,87 proc.

Rośnie średnia wartość kredytu na mieszkanie

Na ten wynik niewątpliwie wpłynął wzrost średniej wartości kredytu hipotecznego. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku 2019 średnia wartość nowego kredytu na mieszkanie wynosiła około 283 tys. zł. Jest o 20 tys. zł wyższa niż wartość kredytu odnotowana w ostatnim kwartale 2018 roku.

Przeciętna wartość kredytu hipotecznego stale rośnie. W porównaniu do 2015 roku jest to już wzrost o ponad 70 tys. zł. Wtedy średnia kwota finansowania była równa 212 tys. zł.

Mimo wzrostu cen, popyt nie spada

Wysoki poziom zainteresowania kredytami hipotecznymi wynika z dobrej koniunktury, wzrostu płac oraz niskich stóp procentowych NBP. Nowy rok pokazuje, że sytuacja się nie zmienia. Tylko w styczniu 2020 roku o kredyt wnioskowało blisko 37 tys. klientów. W styczniu poprzedniego roku było ich 34 tysiące. Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest stabilna i nic nie zapowiada jej załamania.

Być może wkrótce rozwiążą się również problemy osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Coraz więcej banków pracuje nad propozycjami ugody z frankowiczami.

Najbardziej popularne kredyty hipoteczne w przedziale 200-300 tys. zł

Największą popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne w kwocie od 200 do 300 tys. zł – 28,5 proc. udziału w sprzedaży. Niewiele mniej, bo 26,4 proc., odnotowano w przypadku kredytów w przedziale 100-200 tys. zł. Co piąta umowa dotyczyła kredytu na kwotę 300-400 tys. zł, a co dziesiąta – na kwotę 400-500 tys. zł.